Bài Kể chuyện Bác Hồ : Ba lần được gặp Bác

Bài Kể chuyện Bác Hồ : Ba lần được gặp Bác

Kính Thưa Quí vị đại biểu, kính thưa ban giám khảo, thưa các bạn thí sinh tham gia hội thi!

Read more ...