Tải về bảng mã nhận xét cho csdl của tiểu học

Tải về bảng mã nhận xét cho csdl của tiểu học

BẢNG MÃ NHẬN XÉT ĐỊNH KỲ ( ĐỂ THAM KHẢO )

  Nhằm giúp GVCN và bộ môn được thuận lợi dễ dàng trong khi nhập nhận xét đánh giá và điểm thi học kỳ. Đây là bảng mã  Nhập dữ liệu qua bảng mã Nhận xét giúp thầy cô nhận xét nhanh. Để có thể sử dụng modul này, GVCN và GVBM phải tự mình đánh giá nhận xét 3 mặt hoạt động của học sinh ( học tập, năng lực và phẩm chất ) và ghi lại thành bảng mã của cá nhân mình để những lẩn nhập sau đỡ mất thời gian và công sức.

Read more ...

Hoạt động trải nghiệm ( Sinh hoạt dưới cờ) : Giáo dục truyền thống địa phương 25/10

Hoạt động trải nghiệm ( Sinh hoạt dưới cờ) : Giáo dục truyền thống địa phương 25/10
Đây là video nhỏ minh họa cho Hoạt động trải nghiệm loại hình Sinh hoạt dưới cờ với chủ đề: Giáo dục truyền thống địa phương 25/10 thông qua hình thức sân khấu hóa. Cách tổ chức đơn giản, nhưng hiệu quả, học sinh đã hiểu rất nhiều về ngày 25 tháng 10 ngày truyền thống nhân dân huyện Thủy Nguyên - năm xưa vùng lên đấu tranh.

Read more ...

Minh chứng giúp thầy cô tiểu học chọn sách Tiếng Việt 2 Bộ sách Cánh diều

Minh chứng giúp thầy cô tiểu học chọn sách Tiếng Việt 2 Bộ sách Cánh diều

MINH CHỨNG SGK LỚP 2, LỚP 6 CÁNH DIỀU

 ĐÁP ỨNG TIÊU CHÍ LỰA CHỌN THEO THÔNG TƯ 25 CỦA BỘ

Tên sách: Tiếng Việt 2 (2 tập)

Tác giả: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Hoàng Hòa Bình,

Read more ...

Tại sao nên chọn dạy sách Tiếng Việt 2 Bộ Cánh Diều?

Tại sao nên  chọn dạy sách Tiếng Việt 2 Bộ Cánh Diều?
1. Kế thừa SGK Tiếng Việt 2 hiện hành
- Kế thừa về hệ thống chủ đề, chủ điểm
- Kế thừa nhiều bài đọc, bài tập
- Kế thừa giải pháp sư phạm về từ ngữ, ngữ pháp (VD, dựa vào câu hỏi để xác định các bộ phận câu và các mẫu câu Ai là gì?, Ai làm gì?, Ai thế nào? – HS dễ tiếp thu hơn là dạy câu có từ là nối chủ ngữ và vị ngữ, câu có động từ làm vị ngữ, câu có tính từ làm vị ngữ )

Read more ...

Biên bản chọn Sách giáo khoa Lớp 2 Bộ sách Chân trời sáng tạo

Biên bản chọn Sách giáo khoa  Lớp 2 Bộ sách Chân trời sáng tạo

Read more ...

Bài thu hoạch thi thăng hạng Giáo viên tiểu học hạng 3 lên hạng 2

Bài thu hoạch thi thăng hạng Giáo viên tiểu học hạng 3 lên hạng 2

Qua quá trình tập huấn được học tập và nghiên cứu cũng như sự hướng dẫn, truyền đạt của các thầy, cô giáo phụ trách giảng dạy Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học ở hạng II, tôi nắm bắt được các nội dung như sau:

Read more ...

Subcategories

Tập hợp các bài viết về Phương pháp  dạy tiểu học

Tập hợp các bài văn mẫu ở tiểu học

Tập hợp các cách giải các bài toán khó ở tiểu học

Top