Tải về bảng mã nhận xét cho csdl của tiểu học

Tải về bảng mã nhận xét cho csdl của tiểu học

BẢNG MÃ NHẬN XÉT ĐỊNH KỲ ( ĐỂ THAM KHẢO )

  Nhằm giúp GVCN và bộ môn được thuận lợi dễ dàng trong khi nhập nhận xét đánh giá và điểm thi học kỳ. Đây là bảng mã  Nhập dữ liệu qua bảng mã Nhận xét giúp thầy cô nhận xét nhanh. Để có thể sử dụng modul này, GVCN và GVBM phải tự mình đánh giá nhận xét 3 mặt hoạt động của học sinh ( học tập, năng lực và phẩm chất ) và ghi lại thành bảng mã của cá nhân mình để những lẩn nhập sau đỡ mất thời gian và công sức.

Cách thiết lập bảng mã  và sử dụng đã tổ chức tập huấn cho GV từ năm trước và được nhắc lại trong các thông báo từ đầu năm. Nay xin giới thiệu bộ mã của nhiều GV, nhiều lớp trong năm học trước để GV tham khảo và vận dụng

Lưu ý : Tài liệu này chỉ là tham khảo,   không phải là bắt buộc hay là khuôn mẫu để GV sử dụng làm căn cứ khi thực hiện nghiệp vụ chuyên môn

GV có thể tải Bảng mã tham khảo này để dùng làm tư liệu theo đường link dưới đây

CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG

Tác giả: Dương Văn Hùng

Tải file đính kèm: bangmanhanxet20172018hk2_2111201817.xlsx
Tải file đính kèm: bangmanhanxet20182019hk1_2111201817.xlsx

 

Top