Print

Một số lưu ý khi xây dựng một báo cáo biện pháp giáo dục thi giáo viên giỏi tiểu học

Kĩ năng sư phạm  

Một số lưu ý khi xây dựng một báo cáo biện pháp giáo dục thi giáo viên giỏi tiểu học

Cấu trúc của một báo cáo một biện pháp giáo dục thi GVG  các thầy cô tiểu học lưu ý:

  1. Chú ý khi xây dựng bản word:

- Khác với  thông tư  cũ phải là : Báo cáo biện pháp ...

- Phải có tên biện pháp rõ ràng

- Ưu tiên: chọn tên biện pháp, kinh nghiệm bản thân về vấn đề đó...đ/c đã từng áp dụng thực tế

- Tên đề tài : phải có tính mới,  thời sự, tính sáng tạo ,  phải bám sát công tác chỉ đạo của ngành GD, các từ khóa trên tên phải cụ thể rõ ràng.

- Nội dung mô tả lại kinh nghiệm của mình theo nghiên cứu khoa học, hạn chế cách diễn giải, không liệt kê các việc làm

- Không gạch đầu dòng nên xây dựng thành các đoạn văn

- Lí do chọn đề tài: không  nên ghi mục 1,.2 nhỏ, ...Ví dụ : căn cứ vào..., căn cứ vào...chắt lọc và  chính xác nhất...để thành một đoạn văn xúc tích, cô đọng, bám sát vào các văn bản chỉ đạo và có tính pháp lí

- Các giải pháp: phải mang tính thiết thực, là việc làm của chính giáo viên báo cáo, của hs đ/c  chứ không phải là của  người khác, không là mệnh lện để cho người khác làm,..

- Kết quả thực nghiệm:Thống kê; phải có số liệu, tỉ lệ phần trăm cụ thể, đối với chương trình hiện hành thì đánh giá so sánh từ năm học trước đến năm học này, phải suy nghĩ đưa ra các tiêu chí, thời điểm đánh giá, cách làm, bám sát vào tên đề tài đặt ra, Ví dụ như cùng một đối tượng hs nhưng thời điểm đánh giá khác nhau ( đầu năm... hay cuối năm, hoặc năm học trước.. năm học này, cùng thời điểm... bám sát đúng các thông tư 22 hay 27).. Phân môn phải bám vào các tiêu chí xây dựng.

  1. Chú ý khi xây dựng bản Power Point  .pptx 

- Nội dung trình chiếu phải có trọng nội dung bản word. Chỉ là minh họa cho bản word

- Chọn từ khóa sao hấp dẫn, nổi bật

- Chọn hình ảnh chỉ là minh họa cho ý, không phân tích hình ảnh, không dạy mẫu.

- Đặc biệt: xác định giải pháp nào là trọng tâm, tìm cách để minh họa lại trên .pptx sao cho nổi bật, rõ đề tài.

- Cố gắng đưa hình ảnh thực tế của chính lớp mình vào trong báo cáo.

- Tên biện pháp: trong đó có các hình thức hay giải pháp để thể hiện tên chuyên đề, các giải pháp để đạt được mục tiêu của biện pháp. (hình thức 1, hình thức 2)