Print

Quy trình Giảng dạy Trải nghiệm sáng tạo ở Tiểu học

Kĩ năng sư phạm  

Quy trình Giảng dạy Trải nghiệm sáng tạo ở Tiểu họcQuy trình Giảng dạy Trải nghiệm sáng tạo ở Tiểu học

Thưa thầy cô và các bạn.

1. Hoạt động trải nghiệm sáng tạo là gì?

Hoạt động trải nghiệm sáng tạo là hoạt động giáo dục, trong đó học sinh dựa trên sự tổng hợp kiến thức của nhiều lĩnh vực giáo dục và nhóm kỹ năng khác nhau để trải nghiệm thực tiễn đời sống nhà trường, gia đình và tham gia hoạt động phục vụ cộng đồng dưới sự hướng dẫn và tổ chức của nhà giáo dục, qua đó hình thành những phẩm chất chủ yếu, năng lực chung và một số năng lực thành phần đặc thù của hoạt động này: năng lực thiết kế và tổ chức hoạt động; năng lực thích ứng với sự biến động của nghề nghiệp và cuộc sống.

Quy trình Giảng dạy Trải nghiệm sáng tạo ở Tiểu học

2. Hoạt động trải nghiệm sáng tạo ở tiểu học nhắm mục tiêu gì?
Đối với bậc tiểu học, hoạt động trải nghiệm sáng tạo thực hiện mục tiêu hình thành các phẩm chất, thói quen, kỹ năng sống,... thông qua sinh hoạt tập thể, các dự án học tập, các hoạt động xã hội, thiện nguyện, hoạt động lao động, các loại hình câu lạc bộ khác nhau,... Bằng hoạt động trải nghiệm sáng tạo của bản thân, mỗi học sinh vừa là người tham gia, vừa là người kiến thiết và tổ chức các hoạt động cho chính mình, qua đó biết cách tích cực hoá bản thân, khám phá, điều chỉnh bản thân, cách tổ chức hoạt động, tổ chức cuộc sống và làm việc có kế hoạch, có trách nhiệm. Ở giai đoạn này, mỗi học sinh cũng bắt đầu xác định được năng lực, sở trường và chuẩn bị một số năng lực cơ bản của người lao động tương lai và người công dân có trách nhiệm.

3. Hoạt động trải nghiệm sáng tạo ở tiểu học dạy những gì?
Trong năm học tới đây, Hoạt động trải nghiệm sẽ là một môn học chính trong chương trình tiểu học. Hoạt động trải nghiệm sáng tạo được thực hiện xuyên suốt từ lớp 1 đến lớp 12.

Nội dung cơ bản của chương trình Hoạt động trải nghiệm sáng tạo ở tiểu học gồm 5 lĩnh vực: Phát triển cá nhân; Cuộc sống gia đình; Đời sống nhà trường; Quê hương, đất nước và cộng đồng xã hội; Nghề nghiệp và phẩm chất người lao động. Nội dung hoạt động trải nghiệm sáng tạo được thiết kế theo nguyên tắc tích hợp, kết hợp đồng tâm và tuyến tính; các chủ đề được xây dựng mang tính chất mở với những nội dung hoạt động bắt buộc cho tất cả học sinh trong cả nước và nội dung mang tính phân hoá tuỳ theo nhu cầu, năng lực, sở trường của học sinh cũng như điều kiện đáp ứng của cơ sở giáo dục.

Như vậy làm, thực hành, trải nghiệm đều là những phương thức học hiệu quả, gắn với vận động, với thao tác vật chất, với đời sống thực. Việc học thông qua làm, học đi đôi với hành và học từ trải nghiệm đều giúp người học đạt được tri thức và kinh nghiệm nhưng theo các hướng tiếp cận không hoàn toàn như nhau, trong đó trải nghiệm có ý nghĩa giáo dục cao nhất và có phần bao hàm cả làm và thực hành.

4. Quy trình tổ chức Hoạt động trải nghiệm sáng tạo ở tiểu học như thế nào?

Bước 1: Đặt tên cho hoạt động

Là một việc làm cần thiết vì tên của hoạt động tự nói lên chủ đề, mục tiêu, nội dung, hình thức của hoạt động. Tên hoạt động cũng tạo ra sự hấp dẫn, lôi cuốn; tạo ra trạng thái tâm lý đầy hứng khởi và tích cực của học sinh. Vì vậy, cần có sự tìm tòi, suy nghĩ để đặt tên hoạt động sao cho phù hợp và hấp dẫn.

Bước 2: Xác định mục tiêu của hoạt động.

Bước 3: Xác định nội dung và hình thức của hoạt động.

Bước 4: Chuẩn bị hoạt động.

- Nắm vững nội dung và hình thức hoạt động đã được xác định và dự kiến tiến trình hoạt động.

- Dự kiến những phương tiện, điều kiện cần thiết để hoạt động có thể được thực hiện một cách có hiệu quả như các tài liệu, phương tiện (âm thanh, ánh sáng, phục trang, đạo cụ, băng đĩa, máy tính, máy chiếu...), phòng ốc, bàn ghế, kinh phí...

- Dự kiến phân công nhiệm vụ cho các tổ, nhóm hay cá nhân.

- Dự kiến thời gian, địa điểm tổ chức hoạt động...

- Dự kiến những hoạt động của giáo viên và học sinh...

Bước 5: Lập kế hoạch.

Bước 6: Thiết kế chi tiết hoạt động.

Bước 7: Kiểm tra, điều chỉnh và hoàn thiện chương trình hoạt động.

Hoạt động trải nghiệm tại các nhóm, lớp


Hình thức tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong trường tiểu học.

Bước 1: Thảo luận các hình thức tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo xem những hình thức nào phù hợp với thực tế của nhà trường.

Bước 2: Thử thiết kế một dạng hoạt động trải nghiệm sáng tạo theo một chủ đề mà nhóm lựa chọn.

Bước 3: Trình bày trước lớp.

Bước 4: Tổng kết.

Có thể nhận thấy, hoạt động trải nghiệm sáng tạo là hoạt động giáo dục, trong đó, dưới sự hướng dẫn và tổ chức của nhà giáo dục, từng cá nhân học sinh được trực tiếp hoạt động thực tiễn trong nhà trường hoặc trong xã hội. Qua đó phát triển tình cảm, đạo đức, phẩm chất, nhân cách, các năng lực và tích lũy kinh nghiệm riêng cũng như phát huy tiềm năng sáng tạo của cá nhân. Điều đó cũng khẳng định vai trò chủ đạo của nhà giáo dục đối với hoạt động trải nghiệm sáng tạo; tính tham gia trực tiếp, chủ động tích cực của học sinh; phạm vi các chủ đề hay nội dung hoạt động và kết quả đầu ra là năng lực thực tiễn, phẩm chất và tiềm năng sáng tạo; hoạt động trải nghiệm sáng tạo là phương thức cơ bản của sự hình thành và phát triển nhân cách con người./.