Công văn 5766 Hướng dẫn tổ chức dạy học, đánh giá học sinh tiểu học

Van-ban-giao-ducVở bài tập Tiếng Việt 2 Tập 2 bộ sách Kết nối tri thức

Công văn 5766 Hướng dẫn tổ chức dạy học, đánh giá học sinh tiểu học

Ngày 13/12, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành công văn số 5766/BGDĐT-GDTT về việc “Hướng dẫn tổ chức dạy học, đánh giá học sinh tiểu học thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông ứng phó dịch Covid-19”. Điểm nhấn của công văn này là hướng dẫn việc kiểm tra đánh giá học sinh để phù hợp với hình thức tổ chức dạy học ứng phó với dịch Covid-19, khi thời điểm kiểm tra cuối học kỳ 1 của các cơ sở giáo dục phổ thông đã tới gần.

Read more ...

Quy định về chế độ bồi dưỡng và trang phục đối với giáo viên thể dục

Quy định về chế độ bồi dưỡng và trang phục đối với giáo viên thể dục 

QUYẾT ĐỊNH 51/ 2012 Quy định về chế độ bồi dưỡng và chế độ trang phục đối với giáo viên, giảng viên thể dục thể thao

Quy định về chế độ bồi dưỡng và chế độ trang phục
đối với giáo viên, giảng viên thể dục thể thao

Read more ...

Thể lệ Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2021

Thể lệ Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2021

I. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

Học sinh từ lớp 1 đến lớp 12, sinh viên đang theo học tại các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, đại học/học viện và các loại hình giáo dục khác.

Read more ...
Top