Quy định về chế độ bồi dưỡng và trang phục đối với giáo viên thể dục

Quy định về chế độ bồi dưỡng và trang phục đối với giáo viên thể dục 

QUYẾT ĐỊNH 51/ 2012 Quy định về chế độ bồi dưỡng và chế độ trang phục đối với giáo viên, giảng viên thể dục thể thao

Quy định về chế độ bồi dưỡng và chế độ trang phục
đối với giáo viên, giảng viên thể dục thể thao

Read more ...

Thể lệ Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2021

Thể lệ Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2021

I. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

Học sinh từ lớp 1 đến lớp 12, sinh viên đang theo học tại các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, đại học/học viện và các loại hình giáo dục khác.

Read more ...
Top