Mẫu Kế hoạch bài dạy theo hướng phát triển năng lực học sinh ở tiểu học

Mẫu Kế hoạch bài dạy theo hướng phát triển năng lực học sinh ở tiểu học

MINH HỌA KẾ HOẠCH BÀI DẠY
PHÁT TRIỂN PHẨM CHẤT, NĂNG LỰC HỌC SINH

Read more ...

Kế hoạch bài dạy minh họa phát triển năng lực Tiếng Việt Lớp 1

Kế hoạch bài dạy minh họa phát triển năng lực Tiếng Việt  Lớp 1
KẾ HOẠCH BÀI DẠY MÔN TIẾNG VIỆT
MÔN: TIẾNG VIỆT
Bài: Tôi là học sinh lớp Một. ( Sách Tiếng Việt “ Kết nối tri thức với cuộc sống” Tập 2, trang 5 )
Tiết 4: Nghe viết

Read more ...

Kế hoạch bài dạy minh họa phát triển năng lực Toán Lớp 1

Kế hoạch bài dạy minh họa phát triển năng lực Toán Lớp 1
Bài: Phép trừ trong phạm vi 10 (Tiết 4)
Số 0 trong phép trừ
I. Yêu cầu cần đạt của chủ đề/bài học
1.1. Yêu cầu cần đạt về kiến thức, kĩ năng (bám vào CT môn học để mô tả)

Read more ...

Đáp án Modul 2 Tập huấn giáo viên Cơ sở lí luận

Đáp án Modul 2 Tập huấn giáo viên Cơ sở lí luận

Read more ...

Quy trình hoạt động –Tiết đọc thư viện Dạng bài : Đọc to nghe chung:

Quy trình hoạt động –Tiết đọc thư viện Dạng bài : Đọc to nghe chung:

- Thời gian: 35 phút dành cho hoạt động Đọc to nghe chung + Hoạt động mở rộng.
- Vật liệu hỗ trợ: 1 quyển sách khổ nhỏ, sách có thể cao hơn trình độ đọc của học sinh.

Read more ...

Cách giải bài toán nâng cao về Trung bình cộng

Cách giải bài toán nâng cao về Trung bình cộng

Bài 1:
Một cửa hàng buổi sáng bán được 45l mật ong. Buổi chiều bán được 60l mật ong. Buổi tối bán được nhiều hơn mức trung bình của ba buổi là 15l mật ong. Hỏi buổi tối cửa hàng bán được bao nhiêu lít mật ong?

Read more ...
Top