Những yêu cầu về phương pháp dạy học môn Tự nhiên và Xã hội Lớp 2

sangkienkinh_nghiem_Lop_4Những yêu cầu về phương pháp dạy học môn Tự nhiên và Xã hội Lớp 2

Khi dạy học môn Tự nhiên và Xã hội, cần sử dụng phối hợp nhiều phương pháp và hình thức tổ chức dạy học khác nhau như: quan sát, thảo luận, hỏi đáp, trò chơi học tập, thực hành, đóng vai,... Các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học trên được gợi ý qua các hoạt động học tập trình bày trong SGK. Tuy nhiên, những hoạt động gợi ý ở SGK chỉ mang tính chất tham khảo, GV được quyền tự do sáng tạo cho phù hợp với cách dạy học của mình, với điều kiện trường lớp cụ thể cũng như môi trường tự nhiên và xã hội xung quanh,... miễn là đảm bảo để các em được tham gia học tập một cách tích cực và có thể đạt được các mục tiêu môn học một cách hiệu quả nhất.

Read more ...

Quy trình dạy học các môn học ở tiểu học

Quy trình dạy học các môn học ở tiểu học
QUY TRÌNH GIỜ DẠY TẬP ĐỌC - KỂ CHUYỆN LỚP 2- 3
PHẦN I: TẬP ĐỌC
I.Ổn định tổ chức lớp:
II. Kiểm tra bài cũ:
- Gọi HS đọc bài cũ kết hợp trả lời câu hỏi
- GV nhận xét, đánh giá; tóm tắt nội dung chính của bài học trước.

Read more ...

Giới thiệu những cái hay của sách Tiếng Việt 2 bộ sách Kết nối

Giới thiệu những cái hay của sách Tiếng Việt 2 bộ sách Kết nối

Chào thầy cô và các bạn

Đây là bài trình chiếu Giới thiệu những cái hay,Tập những ưu điểm , lí giải tại sao lại chọn sách Tiếng Việt 2 vào giảng dạy năm tới của trường mình với bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Read more ...

Mẫu Kế hoạch bài dạy theo hướng phát triển năng lực học sinh ở tiểu học

Mẫu Kế hoạch bài dạy theo hướng phát triển năng lực học sinh ở tiểu học

MINH HỌA KẾ HOẠCH BÀI DẠY
PHÁT TRIỂN PHẨM CHẤT, NĂNG LỰC HỌC SINH

Read more ...

Kế hoạch bài dạy minh họa phát triển năng lực Tiếng Việt Lớp 1

Kế hoạch bài dạy minh họa phát triển năng lực Tiếng Việt  Lớp 1
KẾ HOẠCH BÀI DẠY MÔN TIẾNG VIỆT
MÔN: TIẾNG VIỆT
Bài: Tôi là học sinh lớp Một. ( Sách Tiếng Việt “ Kết nối tri thức với cuộc sống” Tập 2, trang 5 )
Tiết 4: Nghe viết

Read more ...

Kế hoạch bài dạy minh họa phát triển năng lực Toán Lớp 1

Kế hoạch bài dạy minh họa phát triển năng lực Toán Lớp 1
Bài: Phép trừ trong phạm vi 10 (Tiết 4)
Số 0 trong phép trừ
I. Yêu cầu cần đạt của chủ đề/bài học
1.1. Yêu cầu cần đạt về kiến thức, kĩ năng (bám vào CT môn học để mô tả)

Read more ...
Top