Quy trình hoạt động –Tiết đọc thư viện Dạng bài : Đọc to nghe chung:

Quy trình hoạt động –Tiết đọc thư viện Dạng bài : Đọc to nghe chung:

- Thời gian: 35 phút dành cho hoạt động Đọc to nghe chung + Hoạt động mở rộng.
- Vật liệu hỗ trợ: 1 quyển sách khổ nhỏ, sách có thể cao hơn trình độ đọc của học sinh.

Mục đích của hoạt động Đọc to nghe chung:
- Thu hút và khuyến khích học sinh tham gia vào việc đọc.
- Giáo viên làm mẫu việc đọc tốt.
- Giúp học sinh xây dựng thói quen đọc.

1. Chuẩn bị:
- Chọn sách cho hoạt động Đọc to nghe chung.
- Xác định những tình huống trong truyện có thể đặt câu hỏi phỏng đoán.
- Xác định 1 -3 từ mới để giới thiệu với học sinh.

2. Tiến trình thực hiện:
Giới thiệu: 2 – 3 phút
- Ổn định chỗ ngồi của học sinh trong thư viện và nhắc các em về nội quy thư viện.
- Giới thiệu với học sinh về hoạt động mà các em sắp tham gia: Hôm nay, cô sẽ cùng cả lớp thực hiện tiết Đọc to nghe chung.
Đọc to nghe chung:
a, Trước khi đọc: 4-5 phút
- Cho học sinh xem trang bìa của quyển sách( GV có thể sử dụng một vài cách như che tên truyện, che tranh trang bìa và đặt câu hỏi cho học sinh để từ từ mở ra).
- Đặt 3 - 4 câu hỏi về tranh trang bìa:
+ Em thấy những gì ở trong bức tranh này?
+ Trong bức tranh này có bao nhiêu…(nhân vật, con vật, đồ vật)?
+ Các nhân vật này đang làm gì?
+ Theo các em ai sẽ là nhân vật chính trong câu chuyện?

- Đặt 1 – 2 câu hỏi để liên hệ đến thực tế cuộc sống của học sinh:
+ Các em đã bao giờ thấy…chưa?
+ Ở nhà các em có …không?
+ Điều này đã từng xảy ra với các em chưa?
- Đặt 2 câu hỏi phỏng đoán:
+ Theo các em điều gì sẽ xảy ra trong câu chuyện?
+ Theo các em nhân vật…sẽ làm gì?
- Giới thiệu tên truyện, tên tác giả, họa sỹ, người vẽ tranh minh họa, nhà xuất bản)
- Giới thiệu 1-3 từ mới.

b, Trong khi đọc: 5 - 8 phút
- Đọc chậm, rõ ràng, diễn cảm kết hợp với ngôn ngữ cơ thể.
- Cho học sinh xem tranh ở một số đoạn chính trong truyện.
- Dừng lại 2 – 3 lần để đặt câu hỏi phỏng đoán.(Theo em, điều gì sẽ xảy ra tiếp theo )?

c, Sau khi đọc: 4 -7 phút
- Đặt 3 – 5 câu hỏi để hỏi học sinh về những gì đã xảy ra trong câu chuyện :
(Ai ? Cái gì ? ở đâu? Như thế nào) ?
- Đặt câu hỏi về những diễn biến chính trong câu chuyện: Điều gì xảy ra đầu tiên? Điều gì xảy ra tiếp theo? Điều gì xảy ra ở cuối câu chuyện?
- Đặt 1-2 câu hỏi “tại sao”: Theo các em , vì sao...(nhân vật) lại...( một hành động nào đó) ?
Ghi chú: Sau phần đặt câu hỏi, nếu truyện có nhiều câu, từ mô tả âm thanh hoặc hành động thú vị, GV có thể mời một số học sinh làm lại động tác hoặc âm thanh để giúp HS thích thú hơn với câu chuyện

Hoạt động mở rộng (15 phút)
- Trước hoạt động:
+ Chia nhóm học sinh.
+ Giải thích hoạt động: GV yêu cầu HS thảo luận về một cái kết khác cho câu chuyện.
+ Hướng dẫn học sinh tham gia vào hoạt động một cách có tổ chức.
- Trong hoạt động:
+ Di chuyển đến các nhóm để hỗ trợ học sinh, quan sát cách học sinh tham gia vào hoạt động trong nhóm.
+ Đặt câu hỏi, khen ngợi học sinh.
- Sau hoạt động:
+ Hướng dẫn học sinh quay trở lại nhóm lớn một cách trật tự
+ Đặt câu hỏi để khuyến khích các nhóm chia sẻ kết quả trước lớp:
- GV hướng dẫn HS chia sẻ với nhau về những cái kết khác của câu chuyện trước lớp.
- Nếu là em, em sẽ nói với …như thế nào ?
- Khen ngợi những nỗ lực của học sinh.
- Kết thúc tiết học.

Top