Print

Kế hoạch bài dạy minh họa phát triển năng lực Toán Lớp 1

Kế hoạch bài dạy minh họa phát triển năng lực Toán Lớp 1
Bài: Phép trừ trong phạm vi 10 (Tiết 4)
Số 0 trong phép trừ
I. Yêu cầu cần đạt của chủ đề/bài học
1.1. Yêu cầu cần đạt về kiến thức, kĩ năng (bám vào CT môn học để mô tả)


- YCCĐ 1: Bước đầu nhận biết được đặc điểm của phép trừ với số 0.
- YCCĐ 2: Thực hiện được các tình huống này trong thực hành tính.
- YCCĐ 3: Vận dụng viết được phép trừ phù hợp với tranh ảnh, hình vẽ hoặc tình huống thực tế có vấn đề cần giải quyết bằng phép trừ
1.2. Yêu cầu cần đạt về phẩm chất, năng lực
* Phát triển các phẩm chất:
- YCCĐ 4: Chăm học, ham học, có tinh thần tự học ( PC chăm chỉ )
- YCCĐ 5: Sẵn sàng học hỏi, hòa nhập và giúp đỡ mọi người.(PC nhân ái)
- YCCĐ 6: Có trách nhiệm với công việc được giao ở lớp. (PC trách nhiệm)

Nhấn vào đây để tải về:

>>> Kế hoạch bài dạy minh họa phát triển năng lực Toán Lớp 1