Quy trình dạy học các môn học ở tiểu học

Quy trình dạy học các môn học ở tiểu học
QUY TRÌNH GIỜ DẠY TẬP ĐỌC - KỂ CHUYỆN LỚP 2- 3
PHẦN I: TẬP ĐỌC
I.Ổn định tổ chức lớp:
II. Kiểm tra bài cũ:
- Gọi HS đọc bài cũ kết hợp trả lời câu hỏi
- GV nhận xét, đánh giá; tóm tắt nội dung chính của bài học trước.


III. Tiến trình bài dạy:
1. Giới thiệu bài: GV giới thiệu bài, ghi đầu bài lên bảng.
2. Luyện đọc:
a. Đọc mẫu:
- Giáo viên đọc mẫu lần 1, giới thiệu tác giả,hướng dẫn đọc.
b. Đọc kết hợp giải nghĩa từ:
* Đọc chú giải, giải nghĩa từ khó, từ mới.
* Đọc câu - huớng dẫn đọc đúng tiếng, từ khó (luyện phát âm)
GV ghi lên bảng những lỗi sai phổ biến của HS cho HS phát âm lại GV sửa sai cho HS, cho HS đọc lại từ đó đồng thanh, cá nhân.
* Đọc đoạn: Chia đoạn, cá nhân đọc đoạn nối tiếp, hướng dẫn đọc ngắt hơi câu, đoạn, giọng.
* Đọc nhóm: GV chia nhóm theo số đoạn trong bài
Đọc đoạn trong nhóm, thi đọc cá nhân (nhóm), bình chọn.
* Đọc đồng thanh: Đọc đồng thanh một đoạn hay cả bài (nếu đoạn, bài không có lời thoại).
3. Tìm hiểu bài:
- Yêu cầu học sinh đọc câu, đoạn có nội dung tìm hiểu để trả lời câu hỏi.
- GV nhận xét kết hợp giảng nội dung bài.
- Đặt câu hỏi giúp học sinh rút ra nội dung bài. Cho HS nhắc lại nội dung bài.
4. Luyện đọc lại:
- GV hoặc HS đọc mẫu bài lần 2, cho HS đọc đoạn trong nhóm; đọc phân vai trong nhóm hoặc diễn cảm.
- cho HS thi đọc.
GV nhận xét tuyên dương ( với bài học thuộc lòng GV hướng dẫn trên bảng phụ hoặc sách giáo khoa).
PHẦN II: KỂ CHUYỆN
1. Giới thiệu câu chuyện
2. Kể chuyện:
* Xác định yêu cầu:
- HS đọc yêu cầu phần kể chuyện.
* GV kể mẫu
- GV yêu cầu HS Quan sát tranh và trả lời câu hỏi gợi ý;
- Hướng dẫn HS kể từng tranh theo gợi ý;
* Kể trong nhóm:
- HS kể trong nhóm từng tranh;
- Cho HS thi kể từng tranh;
* Kể trước lớp:
- Gọi HS khá giỏi kể toàn bộ câu chuyện;
- GV tổng kết rút ra ý nghĩa của câu chuyện.
IV. Củng cố- dặn dò:
- GV cho HS nhắc lại toàn bộ nội dung câu chuyện.
- GV nhắc lại nội dung, ý nghĩa câu chuyện.
- Dặn HS về nhà luyện kể lại câu chuyện cho bạn bè, người thân nghe.
Quan sát trước tranh của câu chuyện tiết sau.


QUY TRÌNH GIỜ DẠY LUYỆN TỪ VÀ CÂU (LỚP 2- 3)
I.Ổn định tổ chức lớp:
II. Kiểm tra bài cũ:
III. Tiến trình bài dạy:
1. Giới thiệu bài:
2. Hướng dẫn bài tập:
Bài 1:
- Cho HS đọc yêu cầu của bài
- GV hướng dẫn HS làm mẫu;
- Yêu cầu HS làm bài - HS nhận xét, sửa chữa bài.
- GV nhận xét , giảng những từ ngữ cần thiết hoặc nội dung bài.
- Yêu cầu HS chữa bài vào vở.
(Các bài còn lại GV hướng dẫn HS thực hiện các bước tương tự như bài trên. Tuỳ theo nội dung từng bài cụ thể).
IV. Củng cố - Dặn dò:
- GV củng cố nội dung bài
- Nhắc HS về nhà học bài và làm bài tập theo yêu cầu cầu của bài.

Mời thầy cô và các bạn nhấn vào đây để tải về:

>>>>Tải từ    : Quy trình dạy học các môn học từ lớp 1 đến lớp 5 ở tiểu học  

>>>>Tải từ    : Quy trình dạy học các môn học từ lớp 1 đến lớp 5 ở tiểu học  

Top