Đáp án Modul 2 Tập huấn giáo viên Cơ sở lí luận

Đáp án Modul 2 Tập huấn giáo viên Cơ sở lí luận

Read more ...

Quy trình hoạt động –Tiết đọc thư viện Dạng bài : Đọc to nghe chung:

Quy trình hoạt động –Tiết đọc thư viện Dạng bài : Đọc to nghe chung:

- Thời gian: 35 phút dành cho hoạt động Đọc to nghe chung + Hoạt động mở rộng.
- Vật liệu hỗ trợ: 1 quyển sách khổ nhỏ, sách có thể cao hơn trình độ đọc của học sinh.

Read more ...

Cách giải bài toán nâng cao về Trung bình cộng

Cách giải bài toán nâng cao về Trung bình cộng

Bài 1:
Một cửa hàng buổi sáng bán được 45l mật ong. Buổi chiều bán được 60l mật ong. Buổi tối bán được nhiều hơn mức trung bình của ba buổi là 15l mật ong. Hỏi buổi tối cửa hàng bán được bao nhiêu lít mật ong?

Read more ...

Tại sao từ Hán Việt lại được đưa vào giảng dạy ở chương trình Tiểu học ?

Tại sao từ Hán Việt lại được đưa vào giảng dạy ở chương trình Tiểu học ?

Trong tiếng Việt, các từ Hán Việt chiếm một phần khá lớn. Các từ Hán Việt được hình thành do sự tiếp xúc ngôn ngữ Hán và Việt. Tuy nhiên, theo thời gian, cùng với sự phát triển của ngôn ngữ, những từ ngừ Hán Việt đã khác xa so với ngôn ngữ Trung Hoa hiện đại.

Read more ...

Quy trình dạy học Tiết đọc thư viện Dạng bài : Đọc to nghe chung:

Quy trình hoạt động –Tiết đọc thư viện Dạng bài : Đọc to nghe chung:

- Thời gian: 35 phút dành cho hoạt động Đọc to nghe chung + Hoạt động mở rộng.

- Vật liệu hỗ trợ: 1 quyển sách khổ nhỏ, sách có thể cao hơn trình độ đọc của học sinh.

Read more ...
Top