10 giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục kĩ năng sống ở trường tiểu học

10 giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục kĩ năng sống ở trường tiểu học.

1. Nâng cao nhận thức của đội ngũ quản lý giáo dục, giáo viên và cha mẹ học sinh.
Để nâng cao nhận thức của các đối tượng nêu trên, cần thiết phải tiến hành một số nội dung sau:
+ Đối với cán bộ quản lý giáo dục và đội ngũ giáo viên: Cần phải có bộ tiêu chí đánh giá công tác giáo dục kĩ năng sống của các nhà trường.

Read more ...

Một số phương pháp dạy tốt môn Mỹ thuật ở Tiểu học

Một số phương pháp dạy tốt môn Mỹ thuật ở Tiểu học

Từ lâu các giáo viên đã biết sử dụng, vận dụng các phương pháp vào tiết dạy học nói chung tiết dạy mỹ thuật nói riêng nhưng sử dụng như thế nào để có hiệu qủa thì chưa được quan tâm.

Read more ...

Subcategories

Tập hợp các Sáng kiến Kinh nghiệm Lớp 1 | Research Grade 1

Tập hợp các Sáng kiến Kinh nghiệm Lớp 2 | Research Grade 2

Top