Một số biện pháp tạo hứng thú cho học sinh Tiểu học

Một số biện pháp tạo hứng thú cho học sinh Tiểu học
Luật Giáo dục của Nhà nước ta quy định: “Giáo dục tiểu học nhằm giúp học sinh hình thành những cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kĩ năng cơ bản để học sinh tiếp tục học trung học cơ sở”. Vì vậy, để giúp các em có kĩ năng quan sát, thực hành tốt, tự tin và mạnh dạn trong các hoạt động học tập thì người giáo viên đóng vai trò vô cùng quan trọng. Các thầy cô giáo phải động viên, khuyến khích các em phát huy hết khả năng của mình một cách chủ động, tích cực :”Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học” (Ngạn ngữ Nga).

Read more ...

Một số biện pháp tích cực trong công tác chủ nhiệm lớp ở Tiểu học

Một số biện pháp tích cực trong công tác chủ nhiệm lớp ở Tiểu học

Thưa thầy cô.

Giáo dục Tiểu học có một vị trí vô cùng quan trọng trong việc hình thành cho học sinh những cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mĩ và các kĩ năng sống cơ bản để học sinh tiếp tục học Trung học cơ sở. Ai là người trực tiếp làm điều này? Đối với cấp Tiểu học thì đó chính là giáo viên chủ nhiệm. GVCN có vị trí, vai trò vô cùng quan trọng đối với sự phát triển học sinh của lớp chủ nhiệm.

Read more ...

10 giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục kĩ năng sống ở trường tiểu học

10 giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục kĩ năng sống ở trường tiểu học.

1. Nâng cao nhận thức của đội ngũ quản lý giáo dục, giáo viên và cha mẹ học sinh.
Để nâng cao nhận thức của các đối tượng nêu trên, cần thiết phải tiến hành một số nội dung sau:
+ Đối với cán bộ quản lý giáo dục và đội ngũ giáo viên: Cần phải có bộ tiêu chí đánh giá công tác giáo dục kĩ năng sống của các nhà trường.

Read more ...

Một số phương pháp dạy tốt môn Mỹ thuật ở Tiểu học

Một số phương pháp dạy tốt môn Mỹ thuật ở Tiểu học

Từ lâu các giáo viên đã biết sử dụng, vận dụng các phương pháp vào tiết dạy học nói chung tiết dạy mỹ thuật nói riêng nhưng sử dụng như thế nào để có hiệu qủa thì chưa được quan tâm.

Read more ...

Subcategories

Tập hợp các Sáng kiến Kinh nghiệm Lớp 1 | Research Grade 1

Tập hợp các Sáng kiến Kinh nghiệm Lớp 2 | Research Grade 2

Tập hợp các Sáng kiến Kinh nghiệm Lớp 3 | Research Grade 3

Tập hợp các Sáng kiến Kinh nghiệm Lớp 4 | Research Grade 4

Tập hợp các Sáng kiến Kinh nghiệm Lớp 5 | Research Grade 5

Top