Một vài biện pháp tổ chức trò chơi học tập môn Đạo đức lớp 2

sangkienkinh_nghiem_Lop_2Một vài biện pháp tổ chức trò chơi học tập  môn Đạo đức lớp 2

Trong việc giáo dục đạo đức cho học sinh. Để nâng cao hiệu quả môn Đạo đức, giáo viên tiểu học kết hợp chặt chẽ vớiphụ huynh học sinh trong việc giáo dục Đạo đức cho học sinh. Cùng với nhà trường, gia đình cũng góp phần quan trong trong hoạt động giáo dục Đạo đức học sinh. Vì thế giáo viên tiểu học đã có sự kết hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình, xã hội bằng các hình thức tổ chức như: Họp phụ huynh học sinh để kết hợp với phụ huynh giáo dục đạo đức cho các em.

Read more ...

Một vài kinh nghiệm hay để làm tốt công tác chủ nhiệm Lớp 2

sangkienkinh_nghiem_Lop_2Một vài kinh nghiệm hay để làm tốt công tác chủ nhiệm Lớp 2

Công tác chủ nhiệm lớp là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của sự nghiệp giáo dục. Làm tốt công tác chủ nhiệm sẽ có tác dụng nâng cao giáo dục toàn diện cho học sinh, giúp học sinh phát triển đầy đủ “Đức - trí – thể – mĩ ”

Read more ...

Một số biện pháp làm tốt công tác chủ nhiệm Lớp 2 ở trường tiểu học

sangkienkinh_nghiem_Lop_2Một số biện pháp làm tốt công tác chủ nhiệm ở Lớp 2 ở trường tiểu học

Giáo viên chủ nhiệm lớp ở Tiểu học có một vai trò vô cùng quan trọng trong việc hình thành cho học sinh những cơ sở ban đầu, nền móng đầu tiên cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mĩ và các kĩ năng sống cơ bản để học sinh tiếp tục học lên các lớp trên.

Read more ...

Một số giải pháp giúp học sinh lớp 2 phát triển kĩ năng đọc

sangkienkinh_nghiem_Lop_2Một số kinh nghiệm xây dựng nề nếp học tập cho  học sinh lớp 1

Căn cứ vào thực trạng điều tra thực tế học sinh trong lớp, tôi nhận thấy rằng: Giải pháp đưa ra phải giải quyết được những khó khăn trong quá trình dạy và học môn tập đọc lớp 2, các giải pháp phải phù hợp với các đối tượng học sinh và điều kiện thực tế của nhà trường. Từ đó tôi đưa ra một số yêu cầu sau:

Read more ...
Top