Một vài kinh nghiệm hay để làm tốt công tác chủ nhiệm Lớp 2

sangkienkinh_nghiem_Lop_2Một vài kinh nghiệm hay để làm tốt công tác chủ nhiệm Lớp 2

Công tác chủ nhiệm lớp là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của sự nghiệp giáo dục. Làm tốt công tác chủ nhiệm sẽ có tác dụng nâng cao giáo dục toàn diện cho học sinh, giúp học sinh phát triển đầy đủ “Đức - trí – thể – mĩ ”

Qua đây thầy cô thấy rằng, công tác chủ nhiệm đóng một vai trò quan trọng đối với sự nghiệp giáo dục, nhất là đối với cấp Tiểu học vì đây là cấp học nền tảng. Chính vì vậy là một ngưòi giáo viên thầy cô nhận thấy rằng, không thể coi nhẹ công tác chủ nhiệm lớp. Bởi lẽ có làm tốt công tác chủ nhiệm lớp thì mới nâng cao được chất lượng giáo dục toàn diện. Thực tế thầy cô nhận thấy rằng vì coi trọng công tác chủ nhiệm lớp, nên chất lượng giáo dục của lớp thầy cô chủ nhiệm được nâng lên rõ rệt. Chính vì vậy công tác chủ nhiệm cần phải được đặt lên hàng đầu.

Một vài kinh nghiệm hay  để làm tốt công tác chủ nhiệm giỏi Lớp 2


Là một giáo viên dạy cấp Tiểu học không tránh khỏi công tác chủ nhiệm lớp. Thực tế để làm được công tác chủ nhiệm lớp tốt, thì không phải ai cũng có thể làm được. Qua nhiều năm giảng dạy và làm công tác chủ nhiệm lớp, thầy cô mạnh dạn đưa ra một số đề xuất sau:
+ Đối với giáo viên:
Giáo viên chủ nhiệm lớp phải thực sự là người có năng lực tổ chức lớp, có kiến thức, kĩ năng sư phạm vững vàng, phải tạo được mỗi quan hệ tốt giữa thầy và trò, với phụ huynh học sinh.
Người giáo viên phải có bịên pháp giáo dục, có kế hoạch giảng dạy cụ thể, sát thực với tình hình của lớp, với phụ huynh học sinh.
Kết hợp chặt chẽ với các đoàn thể, Ban giám hiệu, đồng chí, đồng nghiệp để làm tốt công tác chủ nhiệm lớp. .
+ Đối với phụ huynh.
Các bậc phụ huynh cần quan tâm hơn nữa đối với con em mình, đối với sự nghiệp giáo dục. Phải thực sự là tấm gương mẫu mực cho con em mình noi theo , cần phối kết hợp chặt chẽ, thường xuyên với cô giáo chủ nhiệm lớp. Cú như vậy chất lượng giáo dục mới ngày càng đi lên. Các em học sinh ngày càng chăm ngoan, học giỏi và sau này trở thành người có ích cho xã hội.

>>> Thầy cô nhấn vào link dưới đây để tải SKKN về miễn phí

 Nhấn vào đây để download về  >>> Một vài kinh nghiệm hay  để làm tốt công tác chủ nhiệm giỏi Lớp 2  

 Nhấn vào đây để download về  >>>Một vài kinh nghiệm hay  để làm tốt công tác chủ nhiệm giỏi Lớp 2  

Xem thêm >>  SKKN lớp 1   SKKN lớp 2    SKKN lớp 3     SKKN lớp 4    SKKN lớp 5   

Top