Một số biện pháp giúp học sinh Lớp 3 học tốt phép nhân hóa

sangkienkinh_nghiem_Lop_3Một số biện pháp giúp học sinh Lớp 3 học tốt phép nhân hóa

  Vì trong SGK có ít dạng bài tập sáng tạo và còn đơn điệu, kiến thức còn mang tính trừu tượng do đó Gv cần phảI sưu tầm thêm kiến thức cơ bản về nhân hoá, dạng bài tập cụ thể có tính sáng tạo hơn để giúp học sinh nắm được nội dung kiến thức .
* Ví dụ 1: Khi dạy bài “Nhân hoá” ( Sách Tiếng Việt 3 Tập 2 – Trang 8 ) tuần 19
Nội dung kiến thức trọng tâm của bài này là giúp học sinh nhận biết khái niệm về nhân hoá .Trước hết GV cần phải biết nhân hoá là cách lấy những từ ngữ biểu thị thuộc tính, hoạt động của người chỉ biểu thị các thuộc tính, hoạt động của các đối tượng không phải là người trên cơ sở mối quan hệ liên tưởng nét tương đồng về thuộc tính, hoạt động giữa hai đối tượng.

Read more ...

Một số biện pháp Giúp học sinh Lớp 3 tích cực thi đua học tập trong công tác chủ nhiệm lớp

sangkienkinh_nghiem_Lop_3Một số biện pháp Giúp học sinh Lớp 3 tích cực thi đua học tập trong công tác chủ nhiệm lớp 

Mục tiêu giáo dục của chúng ta hiện nay là đào tạo những con người phát triển toàn diện về đạo đức, trí thức, sức khỏe, thẩm mỹ, nghề nghiệp và hình thành nhân cách, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Để đạt được điều đó, ở Tiểu học, vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp rất cần thiết và quan trọng. Giáo viên chủ nhiệm thay mặt nhà trường quản lý điều hành lớp, trực tiếp giáo dục tư tưởng đạo đức, hình thành nhân cách cho học sinh.

Read more ...
Top