Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Lịch sử lớp 4

sangkienkinh_nghiem_Lop_4Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Lịch sử lớp 4
1. Thay đổi nhận thức của người dạy, người học
a) Đối với giáo viên
Tôi luôn xác định rằng muốn các em học tốt môn Lịch sử thì giáo viên phải là người yêu thích Lịch sử, phải tự trang bị cho mình kho tàng kiến thức về lịch sử. Việc bồi đắp kho tàng này không bao giờ là đủ mà phải được thực hiện liên tục, thường xuyên suốt cuộc đời.

Read more ...

Một số phương pháp nâng cao thể lực cho học sinh Lớp 4 tiểu học

sangkienkinh_nghiem_Lop_4Một số phương pháp nâng cao thể lực cho học sinh Lớp 4 tiểu học

Trong quá trình giảng dạy tôi đã vận dụng một số phương pháp, biện pháp đã trình bày ở trên, kết quả đạt được sau hai năm áp dụng tương đối tốt các tố chất thể lực phát triển đi lên, phần lớn các em học sinh đã ý thức tự giác tập luyện khắc phục những khó khăn, mệt mỏi, gian khổ, ý chí kiên cường sức chịu đựng lượng vận động tương đối lớn trong một thời gian dài để hoàn thành được bài tập và nâng cao sức khỏe cho bản thân.

Read more ...

Tổng hợp các Sáng kiến kinh nghiệm các môn học Lớp 4

sangkienkinh_nghiem_Lop_4Tổng hợp các  Sáng kiến kinh nghiệm các môn học Lớp 4

Là giáo viên chủ nhiệm lớp 4

Read more ...
Top