Đoạn văn ngắn giới thiệu đồ dùng học vẽ lớp 2

Đoạn văn ngắn giới thiệu đồ dùng học vẽ lớp 2

Chào thầy cô và quý phụ huynh

Đây là một vài đoạn văn ngắn giới thiệu một vài đồ dùng học tập - cụ thể là đồ dùng học vẽ của em. Bài tập này yêu cầu các em viết được từ 3 - 4 câu để thành một  đoạn văn giới thiệu  đồ dùng học vẽ mà học sinh có, đã từng quan sát. Đoạn văn viết được là các em đã thực hành qua việc sử dụng những câu đó qua phần Bài tập sau văn bản và luyện từ và câu đã học. Các em vận dụng các sử dụng loại câu giới thiệu mà các em đã học ở lớp 2 để xây dựng đoạn văn. Tuy nhiên không máy móc đoạn văn đó chỉ có câu giới thiệu mà có thể dùng câu nêu đặc điểm hay câu nêu hoạt động để viết đoạn văn đó. Hơn nữa đoạn văn lớp 2 cần ngắn gọn , dễ hiểu,  từ ngữ phải phù hợp với cách nghĩ của trẻ lớp 2 . Không  câu chữ, biện pháp , kĩ thuật viết nhiều.

Read more ...