32 đầu sách giáo khoa Lớp 2 được Bộ trưởng Bộ GDĐT phê duyệt

32 đầu sách giáo khoa Lớp 2 được Bộ trưởng Bộ GDĐT phê duyệt
Ngày 09/02/2021, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Phùng Xuân Nhạ ký Quyết định 709/QĐ-BGDĐT phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 2 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông.

Danh mục này gồm 32 sách giáo khoa lớp 2 của đầy đủ 08 môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc, cùng sách giáo khoa môn tự chọn Tiếng Anh; 40 sách giáo khoa lớp 6 của 12 môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc.

Read more ...

Bộ GDĐT triển khai dạy học trực tuyến ở tiểu học trong điều kiện dịch COVID-19

Bo-giao-duc-trien-khai-day-truc-tuyen-o-tieu-hoc

Bộ GDĐT triển khai dạy học trực tuyến ở tiểu học trong điều kiện dịch COVID-19

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Nguyễn Hữu Độ vừa ký công văn gửi các Sở GDĐT về việc chủ động điều chỉnh kế hoạch dạy học ứng phó với dịch COVID-19.

Read more ...

Một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 của giáo dục tiểu học

Một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 của giáo dục tiểu học

Một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 của giáo dục tiểu học

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Phùng Xuân Nhạ vừa ký ban hành Chỉ thị về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trong các cơ sở giáo dục và đào tạo.

Read more ...

Phải chỉnh sửa nhiều sách giáo khoa lớp 1

Phải chỉnh sửa nhiều sách giáo khoa lớp 1

Hàng loạt lỗi khác nhau trong các bộ sách giáo khoa (SGK) lớp 1: Kết nối tri thức với cuộc sống, Chân trời sáng tạo, Cùng học để phát triển năng lực, Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục, đang được Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam xin chỉnh sửa.

Read more ...
Top