Luyện từ và câu 5 Tuần 2 Trang 18 Mở rộng vốn từ: Tổ quốc

Luyện từ và câu 5 Tuần 2 Trang 18 Mở rộng vốn từ: Tổ quốc

I. Introduction:
Thưa thầy cô tiểu học đang dạy lớp 5
Với bài học này, các bạn học sinh Lớp 5 sẽ tìm được rất nhiều từ đồng nghĩa với từ Tổ quốc. Mở rộng vốn từ về chủ đề Tổ quốc Việt Nam. Biết nghĩa của các từ có chứa tiếng " quốc" có nghĩa là nước. Đặt câu với các thành ngữ nói về tình cảm với quê hương. Giáo dục tình yêu quê hương đất nước, tự hào về Tổ quốc Việt Nam tươi đẹp.

2. Aims - Mục tiêu cần đạt tiết học:

- Tìm được một số từ đồng nghĩa với từ Tổ quốc trong bài Tập đọc hoặc Chính tả đã học
- Tìm thêm một số từ đồng nghĩa với từ Tổ quốc (BT2).
- Tìm được một số từ chứa tiếng "quốc" (BT3).
- Đặt câu với một trong những từ ngữ nói về Tổ quốc, quê hương (BT4).

3. Video for this Lectures - Clip minh họa bài học:

Luyện từ và câu 5 Tuần 2 Trang 18 Mở rộng vốn từ: Tổ quốc


4. Contents of this Lectures - Nội dung bài học:

Điều em đã biết:
Những hình ảnh sau gợi cho em nhớ đến điều gì?

Luyen-tu-va-cau-5-Tuan-2-Trang-18-Mo-rong-von-tu-To-quoc
Bài 1 Tiếng Việt 5 trang 18
Tìm trong bài Thư gửi các học sinh hoặc Việt Nam thân yêu những từ ngữ đồng nghĩa với từ Tổ quốc.
- Theo bạn, thế nào là từ đồng nghĩa ?
Từ đồng nghĩa là những từ có nghĩa giống nhau hoặc gần giống nhau.

Luyen-tu-va-cau-5-Tuan-2-Trang-18-Mo-rong-von-tu-To-quoc
Đáp án:
- Trong bài Thư gửi các học sinh những từ ngữ đồng nghĩa với từ Tổ quốc: non sông, nước nhà
- Trong bài Việt Nam thân yêu những từ ngữ đồng nghĩa với từ Tổ quốc: đất nước, quê hương
Ví dụ :
- Em thật tự hào về tổ quốc Việt Nam.

Bài 2 Tiếng Việt 5 trang 18
Tìm thêm những từ đồng nghĩa với từ Tổ quốc.
Đáp án
- Tìm thêm từ đồng nghĩa với từ Tổ quốc: sông núi, giang sơn, sơn hà, nước non,…

Bài 3 Tiếng Việt 5 trang 18
Trong từ Tổ quốc, tiếng quốc có nghĩa là nước. Em hãy tìm thêm những từ chứa tiếng quốc.

Luyen-tu-va-cau-5-Tuan-2-Trang-18-Mo-rong-von-tu-To-quoc

Đáp án:
- Từ nào có chứa tiếng "quốc" có nghĩa là nước?
vệ quốc, ái quốc,quốc ca, quốc huy, quốc khánh, quốc phòng, quốc sử, quốc kì, quốc hiệu, quốc tế , quốc hoa, quốc vương,
quốc tịch, quốc tang , quốc pháp , quốc gia, quốc hội, quốc ngữ, quốc thể, quốc học, quốc phục, …
- Quốc sách, quốc sự, quốc dân, quốc doanh, quốc lập, quốc văn, quốc sử, quốc thiều, quốc trưởng,…

- Bạn hiểu từ “ái quốc" có nghĩa là gì?

Bài 4 Tiếng Việt 5 trang 18
Đặt câu với một trong những từ ngữ dưới đây:
a) Quê hương
b) Quê mẹ
c) Quê cha đất tổ
d) Nơi chôn rau cắt rốn
Đáp án:
- Các từ ngữ này đều có nghĩa thế nào với nhau?
- Có nghĩa giống nhau đều chỉ nơi mình sinh ra và lớn lên
Giải nghĩa:
- Quê mẹ: Nơi được sinh ra đời của một người.
- Quê cha đất tổ: quê hương, nơi tổ tiên, ông cha ở đó từ rất lâu đời, về mặt có sự gắn bó tình cảm sâu sắc.
- Nơi chôn rau ( nhau) cắt rốn: Nơi sinh ra của một người, quê hương của một người.

a) Đặt câu với từ : quê hương
- Nam Đàn là quê hương của Bác Hồ.
- Ai không yêu quê hương , người đó không lớn nổi thành người.

Luyen-tu-va-cau-5-Tuan-2-Trang-18-Mo-rong-von-tu-To-quoc

Luyen-tu-va-cau-5-Tuan-2-Trang-18-Mo-rong-von-tu-To-quoc

b) Đặt câu với từ : quê mẹ
- Ai xa quê, cứ mỗi khi Tết đến, họ đều đau đáu nhớ về quê mẹ.
- Nơi đất trời Tây, bà ấy luôn nhớ về quê mẹ.

Luyen-tu-va-cau-5-Tuan-2-Trang-18-Mo-rong-von-tu-To-quoc

c) Đặt câu với từ : quê cha đất tổ
Bác ấy đi làm ăn xa chỉ mong một ngày được về thăm quê cha đất tổ của mình.
Lâu lắm rồi anh ấy chưa được về thăm quê cha đất tổ nơi anh ấy lớn lên.

Luyen-tu-va-cau-5-Tuan-2-Trang-18-Mo-rong-von-tu-To-quoc

d) Đặt câu với từ : nơi chôn rau cắt rốn
Hải Phòng là nơi chôn rau cắt rốn của tôi.
Lâu lắm rồi anh ấy chưa được về thăm nơi chôn rau cắt rốn của mình.

Luyen-tu-va-cau-5-Tuan-2-Trang-18-Mo-rong-von-tu-To-quoc

Trò chơi: Ai nhanh ai đúng?
Điền các từ có tiếng “ quốc” dưới mỗi tranh . Em viết kết quả vào bảng con.

Luyen-tu-va-cau-5-Tuan-2-Trang-18-Mo-rong-von-tu-To-quoc
1) Quốc ca 2) Quốc khánh 3) Quốc hiệu 4) Quốc kì

Luyen-tu-va-cau-5-Tuan-2-Trang-18-Mo-rong-von-tu-To-quoc
Em học được gì ?

qua bài Mở rộng vốn từ : Tổ quốc
+ Các từ đồng nghĩa với từ Tổ quốc
+ Các từ có tiếng quốc
+ Đặt câu với từ chỉ quê hương
+ Thêm tự hào về đất nước em

4. Link download - Thầy cô hãy nhấn vào links phía dưới để tải : click to one of under links. Easy download, Fastly download, Free download

>>>Luyện từ và câu 5 Tuần 2 Trang 18 Mở rộng vốn từ: Tổ quốc

>>>Luyện từ và câu 5 Tuần 2 Trang 18 Mở rộng vốn từ: Tổ quốc

Next Lesson >>>Luyện từ và câu 5 Tuần 2 Trang 22 Luyện tập về Từ đồng nghĩa

>>> Danh sách các bài giảng môn Luyện từ và câu Lớp 5

Note: This lecture is quite Free for everybody. It was collected by many sources from Internet . We are have no responsibility about this sharing.

Thanks !

Top