Vở bài tập Toán 5 Trang 21 Bài 16 Ôn tập và bổ sung về giải toán

Vở bài tập Toán 5 Trang 21 Bài 16 Ôn tập và bổ sung về giải toán

 Với bài học này, các em học sinh lớp 5 sẽ làm tốt 4 bài tập có trong Vở bài tập Toán 5 Trang 21 + trang 22 Bài 16 Ôn tập và bổ sung về giải toán. Qua bài này củng cố cách giải hai dạng toán quan hệ tỉ lệ thuận hay quan hệ tỉ lệ nghịch bằng cách giải rút về đơn vị hay tìm tỉ số

Top