Vở bài tập Toán 5 Trang 22 Bài 17 Luyện tập về giải toán quan hệ tỉ lệ

Vở bài tập Toán 5 Trang 22 Bài 17 Luyện tập về giải toán quan hệ tỉ lệ

 Qua video này, các em học sinh lớp 5 sẽ làm tốt 4 bài tập có trong Vở bài tập Toán 5 Trang 22 + trang 23 Bài 17 Luyện tập về giải toán quan hệ tỉ lệ. Qua bài này củng cố cách giải hai dạng toán quan hệ tỉ lệ thuận hay quan hệ tỉ lệ nghịch bằng cách giải rút về đơn vị hay tìm tỉ số. Qua bài này các em cũng biết được 1 ngày có baio nhiêu em bé ra đời. Các em biết được 1 tá bút chì giá bao nhiêu tiềnTop