Bài tập Phát triển năng lực Môn Toán Lớp 3 Tuần 30 | Phép trừ trong phạm vi 100000

Bài tập Phát triển năng lực Môn Toán Lớp 3 Tuần 30 | Phép trừ trong phạm vi 100000

1. Introduction:

Với video này, kênh tulieutieuhoc muốn giúp các em học sinh lớp 3 làm tốt các bài tập từ bài 1 đến bài 6 trang 43 và trang 44 của Bài tập phát triển năng lực Toán 3 Tuần 30 phần 1. Qua video này, các em thực hiện đúng phép trừ các số trong phạm vi 100000. Em cũng được ôn lại cách đặt tính và tính đúng phép trừ các số trong phạm vi 100000. Em ôn lại cách giải bài toán liên quan đến tính chu vi và diện tích hình chữ nhật ở bài tập 2. Thực hành cách sử dụng đúng tiền Việt Nam qua việc nhận biết được các tờ giấy bạc: 20000 đồng, 50000 đồng, 100000 đồng. Em cũng làm quen với cách đổi tiền Việt Nam và biết làm tính trên các số với đơn vị là đồng.

Read more ...

Bài tập Phát triển năng lực Môn Toán Lớp 3 Tuần 29 | Diện tích hình chữ nhật

Bài tập Phát triển năng lực Môn Toán Lớp 3 Tuần 29 | Diện tích hình chữ nhật

1. Introduction:

Với video này, kênh tulieutieuhoc muốn giúp các em học sinh lớp 3 biết cách học online để làm đúng các bài tập từ trang 39 đến trang 41 của Bài tập phát triển năng lực Toán 3 Tuần 29 phần 1. Sau bài học này, các em củng cố về qui tắc tính diện tích hình chữ nhật khi biết hai cạnh của nó. Vận dụng tính diện tích một số hình chữ nhật đơn giản theo đơn vị đo là xăng-ti-mét vuông. Nhớ lại và biết làm cách tính diện tích hình vuông theo số đo cạnh của nó và bước đầu vận dụng tính diện tích một số hình vuông theo đơn vị đo là xăng-ti-mét vuông. Biết cộng các số trong phạm vi 100000 (đặt tính và tính đúng). Giải bài toán có lời văn bằng hai phép tính liên quan đến cộng nhiều số

Read more ...

Bài tập Phát triển năng lực Môn Toán Lớp 3 Tuần 28 | Diện tích của một hình

Bài tập Phát triển năng lực Môn Toán Lớp 3 Tuần 28 | Diện tích của một hình

1. Introduction:

  Với video này, kênh tulieutieuhoc muốn giúp các em học sinh lớp 3 biết cách học online để làm đúng các bài tập từ trang 35 đến trang 38 của Bài tập phát triển năng lực Toán 3 Tuần 28. Sau bài học này, các em biết đọc viết so sánh các số có 5 chữ số. Vận dụng cách so sánh này để các em biết sắp xếp các số theo thứ tự từ lớn đến bé. Tìm ra được số lớn nhất hay số bé nhất trong các số đã cho trước. Các em vận dụng các hàng của số có 5 chữ số để phân tích số thành tổng. Bài tập trải nghiệm, các em biết so sánh dân số của các huyện có trong tỉnh Hòa Bình xem huyện nào đông dân nhất huyện nào ít dân nhất. Các em có biểu tượng ban đầu về diện tích. Hiểu thế nào là diện tích. So sánh diện tích của hình này với hình khác. Có biểu tượng đúng về Xăng - ti - mét - vuông

Read more ...

Bài tập Phát triển năng lực Môn Toán Lớp 3 Tuần 27 | Những con đường cao tốc dài nhất thế giới

Bài tập Phát triển năng lực Môn Toán Lớp 3 Tuần 27 | Những con đường cao tốc dài nhất thế giới

1. Introduction:

 Với video này, kênh tulieutieuhoc muốn giúp các em học sinh lớp 3 biết cách học online nhân mùa dịch covid có cách học đúng cách với các bài tập ở trang 31 đến trang 34 của Bài tập phát triển năng lực Toán 3 Tuần 27. Sau bài học này, các em biết đọc viết các số có 5 chữ số. Các em vận dụng các hàng của số có 5 chữ số để phân tích số thành tổng. Bài tập trải nghiệm, các em biết so sánh xem con đường cao tốc dài nhất thế giới qua bài tập 11 trang 33. Các em hiểu thêm dân số của các huyện đảo như Cát Hải, Lí Sơn, Cô Tô, Vân Đồn thông qua việc phân tích số liệu. Phần đọc mở rộng các em biết thông tin về hành tinh Trái Đât thân yêu của chúng ta

Read more ...

Bài tập Phát triển năng lực Môn Toán Lớp 3 Tuần 26 | Những cây cầu đẹp ở Thành phố Hồ Chí Minh

Bài tập Phát triển năng lực Môn Toán Lớp 3 Tuần 26 | Những cây cầu đẹp ở Thành phố Hồ Chí Minh

1. Introduction:

  Đây là video nhỏ giúp các em học sinh lớp 3 cách giải đúng cách với các bài tập ở trang 27 đến trang 30 của Bài tập phát triển năng lực Toán 3 Tuần 26. Trong bài học này, các em củng cố và vận dụng Tiền Việt Nam để mua bán. Các em biết cách đọc, viết phân tích Làm quen với số liệu thống kê. Qua đó các em cũng tìm hiểu về những cây cầu đẹp ở Thành phố Hồ Chí Minh thông qua bài tập đọc số liệu độ dài các cây cầu. Bài tập vận dụng và phát triển các em thống kê được lượng chôm chôm bán ra ở Bến Tre

Read more ...

Bài tập Phát triển năng lực Môn Toán Lớp 3 Tuần 25 | Giải Bài toán rút về đơn vị

Bài tập Phát triển năng lực Môn Toán Lớp 3 Tuần 25 | Giải Bài toán rút về đơn vị

1. Introduction:

 Đây là video nhỏ giúp các em học sinh lớp 3 cách giải đúng cách với các bài tập ở trang 23 đến trang 26 của Bài tập phát triển năng lực Toán 3 Tuần 25. Trong bài học này, các em củng cố và vận dụng cách Giải Bài toán liên quan đến rút về đơn vị . Các em biết nhận diện một số loại tiền Việt Nam. Bài toán thực tế xem đồng hồ để biết chiều tất niên, đêm giao thừa củaTết cổ truyền Việt Nam. bài học cũng dạy các em thực hành cách sử dụng tiền mua bán

Read more ...
Top