Bài tập Phát triển năng lực Môn Tiếng Việt Lớp 3 Tuần 8 | Việc làm tốt bảo vệ môi trường

Bài tập Phát triển năng lực Môn Tiếng Việt Lớp 3 Tuần 8 |  Viết về việc làm tốt bảo vệ môi trường

1. Introduction:

 Chào các bạn học sinh lớp 3. Video này sẽ giúp các em làm tốt các bài tập có trong Bài tập phát triển năng lực Tiếng Việt 3 Tuần 8 trang 34. Trong tuần này, các em sẽ nâng cao phần đọc hiểu bài qua bài đọc: Đi tìm nguồn nước vui vẻ . Qua bài học này câu chuyện đã khuyên chúng ta biết sống vì cộng đồng xung quanh, sống thân thiện, sống có cộng đồng, không ích kỉ, chỉ biết có riêng mình. Qua các bài tập, các em sẽ củng cố nhận biết từ chỉ hoạt động, trạng thái. Các em cũng biết dựa vào tranh ở trang 36 để viết câu văn có từ chỉ hoạt động, nói về biết giúp đỡ bạn bè. Ở phần viết, các em củng cố cách viết đoạn văn nói về việc làm tốt góp phần bảo vệ môi trường.

2. Video minh họa để giải các bài tập PTNL Tiếng Việt 3 Grade 3 Tuần  8

3. Tải về - Free Download

Mời thầy cô và các bạn nhấn vào đây để tải các bài tập tuần này

>>> Tải link từ Mediafire >>> Bài tập Phát triển năng lực Môn Tiếng Việt  Lớp 3 Tuần 8 

>>> Xem thêm >>> 35 Bài tập Phát triển năng lực Môn Tiếng Việt  Lớp 3 

Để  đặt mua quyển sách này và các sách khác thầy cô nhấn vào đây 

Top