Tổng hợp 35 phiếu Bài tập Phát triển Năng lực Tiếng Việt 3

Bai-tap-phat-trien-nang-luc-Mon-Tieng-Viet-Lop-3Tổng hợp 35 phiếu Bài tập Phát triển Năng lực Tiếng Việt 3| Collection Grade 3 Vietnames Worksheets

1. Introduction:
Đây là tập hợp 35 Bài tập Bài tập Phát triển Năng lực Tiếng Việt theo chương trình hiện hành của tác giả Đỗ Ngọc Thống  ( chủ biên) và 2 tác giả nổi tiếng Đỗ Xuân Thảo  cùng thầy cô Phan Thị Hồ Điệp, Xuân Thị Nguyệt Hà, Trần Hiền Lương. 35 phiếu  Bài tập Phát triển Năng lực Tiếng Việt  Lớp 3 này bám sát nội dung chương trình thực học, theo sát chuẩn kiến thức kĩ năng , xây dựng theo mẫu đề kiểm tra định kì cuối học kì 1 và cuối năm học của lớp 3.

Mỗi phiếu bài tập phát triển năng lực Tiếng Việt 3 có nhiều  bài tập nhỏ phù hợp với 4 mức độ ( nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao) cho từng học sinh. Hơn nữa, hệ thống bài tập đa dạng, phong phú, tỉ lệ trắc nghiệm khách quan và tự luận rất cân đối nhằm phát huy năng lực học sinh Lớp 3. Các bài tập nhằm phát triển kĩ năng đọc hiểu, viết, và nghe. Và tất cả những 3rd Grade Vietnamese Worksheets này sẽ giúp thầy cô đang dạy lớp 3 có tài liệu để ôn luyện, củng cố, giao bài tập cuối tuần về cho học sinh. Thầy cô sẽ nhấn vào những link dưới để tải về bài tập từng tuần nhé. Xin cảm ơn.
2. Xem video hướng dẫn bài làm các Bài tập Phát triển năng lực Tiếng Việt 3 tại đây

Nhấn vào đây để tải về: 

Bài tập Phát triển năng lực Tiếng Việt 3 Tuần 1 | Grade 3 Vietnames Worksheets Week 1 

Bài tập Phát triển năng lực Tiếng Việt 3 Tuần 2 | Grade 3 Vietnames Worksheets Week 2 

Bài tập Phát triển năng lực Tiếng Việt 3 Tuần 3| Grade 3 Vietnames Worksheets Week 3 

Bài tập Phát triển năng lực Tiếng Việt 3 Tuần 4 | Grade 3 Vietnames Worksheets Week 4 

Bài tập Phát triển năng lực Tiếng Việt 3 Tuần 5 | Grade 3 Vietnames Worksheets Week 5 

Bài tập Phát triển năng lực Tiếng Việt 3 Tuần 6 | Grade 3 Vietnames Worksheets Week 6 

Bài tập Phát triển năng lực Tiếng Việt 3 Tuần 7| Grade 3 Vietnames Worksheets Week 7 

Bài tập Phát triển năng lực Tiếng Việt 3 Tuần 8 | Grade 3 Vietnames Worksheets Week 8 

Bài tập Phát triển năng lực Tiếng Việt 3 Tuần 9 | Grade 3 Vietnames Worksheets Week 9 

Bài tập Phát triển năng lực Tiếng Việt 3 Tuần 10 | Grade 3 Vietnames Worksheets Week 10 

Bài tập Phát triển năng lực Tiếng Việt 3 Tuần 11 | Grade 3 Vietnames Worksheets Week 11 

Bài tập Phát triển năng lực Tiếng Việt 3 Tuần 12 | Grade 3 Vietnames Worksheets Week 12 

Bài tập Phát triển năng lực Tiếng Việt 3 Tuần 13 | Grade 3 Vietnames Worksheets Week 13 

Bài tập Phát triển năng lực Tiếng Việt 3 Tuần 14 | Grade 3 Vietnames Worksheets Week 14 

Bài tập Phát triển năng lực Tiếng Việt 3 Tuần 15 | Grade 3 Vietnames Worksheets Week 15 

Bài tập Phát triển năng lực Tiếng Việt 3 Tuần 16 | Grade 3 Vietnames Worksheets Week 16 

Bài tập Phát triển năng lực Tiếng Việt 3 Tuần 17 | Grade 3 Vietnames Worksheets Week 17 

Bài tập Phát triển năng lực Tiếng Việt 3 Tuần 18 | Grade 3 Vietnames Worksheets Week 18 

Bài tập Phát triển năng lực Tiếng Việt 3 Tuần 19 | Grade 3 Vietnames Worksheets Week 19 

Bài tập Phát triển năng lực Tiếng Việt 3 Tuần 20 | Grade 3 Vietnames Worksheets Week 20 

Bài tập Phát triển năng lực Tiếng Việt 3 Tuần 21 | Grade 3 Vietnames Worksheets Week 21 

Bài tập Phát triển năng lực Tiếng Việt 3 Tuần 22 | Grade 3 Vietnames Worksheets Week 22 

Bài tập Phát triển năng lực Tiếng Việt 3 Tuần 23 | Grade 3 Vietnames Worksheets Week 23 

Bài tập Phát triển năng lực Tiếng Việt 3 Tuần 24 | Grade 3 Vietnames Worksheets Week 24 

Bài tập Phát triển năng lực Tiếng Việt 3 Tuần 25 | Grade 3 Vietnames Worksheets Week 25 

Bài tập Phát triển năng lực Tiếng Việt 3 Tuần 26 | Grade 3 Vietnames Worksheets Week 26 

Bài tập Phát triển năng lực Tiếng Việt 3 Tuần 27 | Grade 3 Vietnames Worksheets Week 27 

Bài tập Phát triển năng lực Tiếng Việt 3 Tuần 28 | Grade 3 Vietnames Worksheets Week 28 

Bài tập Phát triển năng lực Tiếng Việt 3 Tuần 29 | Grade 3 Vietnames Worksheets Week 29 

Bài tập Phát triển năng lực Tiếng Việt 3 Tuần 30 | Grade 3 Vietnames Worksheets Week 30 

Bài tập Phát triển năng lực Tiếng Việt 3 Tuần 31 | Grade 3 Vietnames Worksheets Week 31 

Bài tập Phát triển năng lực Tiếng Việt 3 Tuần 32 | Grade 3 Vietnames Worksheets Week 32 

Bài tập Phát triển năng lực Tiếng Việt 3 Tuần 33 | Grade 3 Vietnames Worksheets Week 33 

Bài tập Phát triển năng lực Tiếng Việt 3 Tuần 34 | Grade 3 Vietnames Worksheets Week 34 

Bài tập Phát triển năng lực Tiếng Việt 3 Tuần 35 | Grade 3 Vietnames Worksheets Week 35 

3. Free Download this worksheet.

Mong thầy cô tải  >>Bài tập Phát triển năng lực Môn Toán Lớp 3 tại đây  

Để  đặt mua quyển sách này và các sách khác thầy cô nhấn vào đây 

Top