Font chữ như sách giáo khoa tiểu học dễ dùng cài nhanh

Font chữ như sách giáo khoa tiểu học dễ dùng cài nhanh

Cô tải font về cài đặt font nó mới ra chữ tiểu học >>> nét chữ phù hợp giống chữ như sgk >>>

Cô tải về rồi giải nén ra cách cài như sau: vào Control Pannel > Fonts> copy cái font chữ tôi gửi rồi paste vào đây > Xong.

Link giúp thầy cô tải : Nhấn vào đó

https://www.mediafire.com/file/iyejx7s7ahg10fg/utm-avo.zip/file

Top