Bài tập cuối tuần Môn Toán và Tiếng Việt lớp 5 theo hướng phát triển năng lực

Bài tập cuối tuần Môn Toán và Tiếng Việt lớp 5 theo hướng phát triển năng lực
Thưa thầy cô và các bạn.
Đây là tập hợp 35 phiếu của Bài tập cuối tuần Toán 5 theo hướng Phát triển năng lực dành tặng thầy cô nhân dịp đầu năm học mới. Phiếu này được soạn trên font chữ unicode, theo đúng thể thức văn bản. Mỗi phiếu có 2 môn Toán và Tiếng Việt bám sát chương trình thực dạy, kế hoạch giáo dục chung của thầy cô trong cả nước đã lập. Phiếu thiết kế đẹp cho nên thầy cô chỉ việc in ra và phát cho học sinh để giúp cho học sinh ôn tập và củng cố kiến thức. Chúc thầy cô vui. Tài liệu là tổng hợp các file đơn lẻ. Các thầy cô tải về và giải nén tệp .zar ra nhé. Vậy là thầy cô lớp 3 đã có tài liệu để phô tô, để in phát cho các em vào cuối tuần nhằm phát triển năng lực cho các em rồi.


Tieuhocvn tin rằng tài liệu này sẽ làm thầy cô vui.

 Nhấn vào link sau để tải bài giảng bài học này 

 Link từ drive  :  Bài tập cuối tuần Toán + Tiếng Việt 5 theo hướng Phát triển năng lực 

Link từ Mediafire   : Bài tập cuối tuần Toán + Tiếng Việt 5 theo hướng Phát triển năng lực 

Xem thêm>>>  Bài tập cuối tuần Môn Toán và Tiếng Việt lớp 1 theo hướng phát triển năng lực

Xem thêm>>>Bài tập cuối tuần Môn Toán và Tiếng Việt lớp 2 theo hướng phát triển năng lực

Xem thêm >>>Bài tập cuối tuần Môn Toán và Tiếng Việt lớp 3 theo hướng phát triển năng lực

Xem thêm >>>Bài tập cuối tuần Môn Toán và Tiếng Việt lớp 4 theo hướng phát triển năng lực

Xem thêm >>>Bài tập cuối tuần Môn Toán và Tiếng Việt lớp 5 theo hướng phát triển năng lực

Top