Bao giờ tiểu học có bộ sách giáo khoa Lớp 1 chương trình mới?

Bao giờ  tiểu học có bộ sách giáo khoa  Lớp 1 chương trình mới?Bao giờ  tiểu học có bộ sách giáo khoa Lớp 1 chương trình mới?
Sách giáo khoa Lớp 1 Tiểu học mới sẽ có vào tháng 4 năm 2018
Chào thầy cô và các bạn,
Năm học tiếp theo 2018 - 2019 sẽ bắt đầu thay sách giáo khoa lớp 1 và lớp 6 vì vậy Sách giáo khoa Lớp 1 Tiểu học mới sẽ có vào tháng 4 năm 2018.

 

Bao giờ tiểu học có bộ sách giáo khoa Lớp 1 chương trình mới?

Bao giờ  tiểu học có bộ sách giáo khoa  Lớp 1 chương trình mới?

Bao giờ tiểu học có bộ sách giáo khoa Lớp 1 chương trình mới?


Sách giáo khoa Lớp 1 Tiểu học mới sẽ có vào tháng 4 năm 2018
Chào thầy cô và các bạn,
Năm học tiếp theo 2018 - 2019 sẽ bắt đầu thay sách giáo khoa lớp 1 và lớp 6 vì vậy Sách giáo khoa Lớp 1 Tiểu học mới sẽ có vào tháng 4 năm 2018.
 Dự kiến, đến tháng 4/2018 sẽ có sách giáo khoa mới lớp 1 và lớp 6 để tập huấn giáo viên và triển khai trong năm học 2018-2019.

Ban Soạn thảo chương trình sách giáo khoa mới cho biết, chương trình tổng thể đã đưa lên mạng lấy ý kiến, sau đó, dự kiến sẽ được ký chứng thực vào tháng 9/2017, và việc soạn sách giáo khoa sẽ được gấp rút thực hiện.

Bên cạnh làm chương trình tổng thể thì chương trình các môn học cụ thể cũng được xây dựng song song. Cho đến thời điểm này, về cơ bản các môn đã định hình.

Theo kế hoạch, tháng 5/2017, các môn học sẽ phải trình văn bản dự thảo lần một chương trình môn học cho Hội đồng thẩm định quốc gia về môn học.

Tháng 9/2017, chương trình môn học được ký duyệt công bố cùng văn bản chương trình tổng thể. Sách giáo khoa mới tiểu học sẽ bám sát Mục tiêu giáo dục phổ thông là tập trung phát triển trí tuệ, thể chất, hình thành phẩm chất, năng lực công dân, phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu, định hướng nghề nghiệp cho học sinh. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục lý tưởng, truyền thống văn hóa, lịch sử, đạo đức, lối sống, ngoại ngữ, tin học, năng lực và kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Phát triển khả năng sáng tạo, tự học, khuyến khích học tập suốt đời;

Nghị quyết 88 Quốc hội thì Bộ Giáo dục và Đào  đã chỉ ra  Giáo dục phổ thông 12 năm, gồm hai giai đoạn giáo dục: giai đoạn giáo dục cơ bản (gồm cấp tiểu học 5 năm và cấp trung học cơ sở 4 năm) và giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp (cấp trung học phổ thông 3 năm). Giáo dục cơ bản bảo đảm trang bị cho học sinh trí thức phổ thông nền tảng, đáp ứng yêu cầu phân luồng mạnh sau trung học cơ sở. Giáo dục định hướng nghề nghiệp bảo đảm học sinh tiếp cận nghề nghiệp, chuẩn bị cho giai đoạn học sau phổ thông có chất lượng;

Để thực hiện đúng tiến độ theo yêu cầu của Nghị quyết 88 Quốc hội thì Bộ Giáo dục và Đào tạo có biên soạn một bộ sách giáo khoa.

Dự kiến, đến tháng 4/2018 sẽ có sách giáo khoa mới lớp 1 và lớp 6 để tập huấn giáo viên và triển khai trong năm học 2018-2019.

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top