Mô hình trường học mới VNEN: Nên dừng hay tiếp tục?

 

Nhà giáo Ưu tú Lê Tiến Đạt – người gắn bó với mô hình VNEN khi thí điểm ở Việt Nam - đã đưa ra quan điểm của mình về việc dừng hay tiếp tục mô hình này.

  • Hà Tĩnh dừng mô hình giáo dục VNEN vì nhiều bất cập
  • Dừng triển khai mô hình VNEN nếu trường học chưa đủ điều kiện
  • “Diễn” quá nhiều, mô hình trường học mới VNEN khiến phụ huynh phát sợ

Trước thềm năm học mới, chương trình Vấn đề hôm nay ngày 30/8 đề cập đến chủ đề mô hình trường học mới VNEN. Đầu năm học này, nhiều tỉnh đặt ra vấn đề nên tiếp tục mô hình VNEN hay không. Mới đây, Hà Tĩnh đã chính thức dừng mô hình trường học mới trong tỉnh ở cấp tiểu học dù trước đây tỉnh này tự nguyện triển khai VNEN dù không nằm trong dự án.

Sau 5 năm triển khai, mô hình VNEN tại Hà Tĩnh đã không đạt được mục tiêu ban đầu của dự án. Quyết định dừng này có phần dựa trên cơ sở các trường tổ chức lấy ý kiến nguyện bằng phiếu kín của giáo viên và phụ huynh. Kết quả là đa số muốn dừng mô hình này.

Tại trường quay của chương trình, Nhà giáo Ưu tú Lê Tiến Đạt, Nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục tiểu học, Bộ Giáo dục và Đào tạo và cũng là người gắn bó với việc đưa mô hình VNEN này về thí điểm ở Việt Nam đã nêu ra nguyên nhân dẫn đến việc Hà Tĩnh dừng mô hình VNEN.

"Trong cuộc sống, những cái gì đã không phù hợp ở địa phương thì quyết định dừng hay không là quyết định của địa phương. Khi bàn về vấn đề này, người ta nói nhiều về cơ sở vật chất, trình độ giáo viên thì tôi cho là cơ sở vật chất của VNEN không nhiều như người ta nghĩ. Về trình độ giáo viên thì đã dạy được mô hình thường thì về kiến thức mô hình VNEN cũng không hơn gì. Tôi cho rằng Hà Tĩnh đã làm được một việc hợp lý. Chỉ có điều là bản chất gốc của VNEN phải hiểu đúng mới đánh giá được" – ông Lê Tiến Đạt nhấn mạnh.

Về vấn đề dừng hay tiếp tục mô hình VNEN, Nhà giáo Ưu tú Lê Tiến Đạt chia sẻ: "Cách làm của Bộ Giáo dục là làm sao để khẳng định tính bền vững của dự án nên chỉ áp dụng ở hơn 1.447 trường trong 5 năm và sau đó để các địa phương thấy tích cực thì tự động nhân rộng. Đến nay, mô hình đã nhân rộng thành hơn 4.000 trường. Những nơi được nhân rộng thì không được hưởng lợi gì ở dự án. Vấn đề bây giờ là việc thực hiện ở mỗi địa phương và mỗi trường khác nhau chứ không phải là lỗi của mô hình".

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top