Môn Ngoại ngữ là môn bắt buộc từ năm lớp 3 theo chương trình mới ở Cấp Tiểu học

tin tức tiểu học, giáo dục tiểu học, tiểu học, tieuhocMôn Ngoại ngữ là môn bắt buộc từ năm lớp 3 theo chương trình mới ở Cấp Tiểu học
Bộ GD-ĐT vừa chính thức thông qua Chương trình Giáo dục phổ thông (GDPT) tổng thể. Điều đáng chú ý là trong chương trình mới này, số lượng môn học, thời lượng học  bậc học Tiểu học đều giảm so với dự thảo. Đặc biệt,  hoạt động trải nghiệm được coi là một trong những nội dung không thể thiếu trong chương trình mới.

 


Sau khi chương trình được thông qua, một số lãnh đạo trường học đã có những ý kiến, đề xuất với lãnh đạo Bộ trước khi áp dụng chính thức vào các trường học.
So với bản dự thảo công bố lần 1, bản chính thức có nhiều điểm mới. Cụ thể với bậc tiểu học, môn ngoại ngữ 1 đã chuyển thành môn tự chọn đối với lớp 1, lớp 2, và là môn học bắt buộc đối với lớp 3, 4,5. Trong môn học tự chọn đã không còn bóng dáng của môn ngoại ngữ 2.


Số lượng môn học khác cũng được giảm đáng kể. Hai môn học tìm hiểu tự nhiên, tìm hiểu xã hội trong bản dự thảo 1 đã được tích thành môn học tự nhiên và xã hội. Địa lý và lịch sử cũng chỉ được coi là 1 môn học. Môn học bắt buộc “Cuộc sống quanh ta” ở bản dự thảo 1 đã không còn có mặt tại bản chính vừa được công bố.

Hai môn thế giới công nghệ và tìm hiểu tin học được tích hợp còn một môn là tin học và công nghệ. Số lượng các môn học giữa các lớp ở bậc tiểu học trong bản chính không giống nhau. Chính vì vậy, lớp 1, lớp 2 tổng số tiết trong năm học là 1015 tiết, lớp 3 là 1085 tiết, lớp 4 và lớp 5 là 1120 tiết.

Như vậy so với bản dự thảo lần 1, số tiết học trong năm của tất cả các lớp tiểu học đều giảm đi đáng kể. Cụ thể, lớp 1, 2 giảm nhiều nhất là 132 tiết (cả bắt buộc và tự chọn), lớp 3 giảm 62 tiết, lớp 4, 5 giảm 64 tiết (cả bắt buộc và tự chọn).

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top