Đánh giá giáo viên tiểu học theo bộ công cụ mới ETEP

tin tức tiểu học, giáo dục tiểu học, tiểu học, tieuhocĐánh giá giáo viên tiểu học theo bộ công cụ mới ETEP 
Thưa thầy cô và các bạn,
 Đánh giá giáo viên tiểu học theo bộ công cụ mới nằm trong Chương trình ETEP (Enhancing Teacher Education Program)  là  Bộ công cụ đánh giá năng lực và nhu cầu bồi dưỡng của giáo viên tiểu học  và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông nhằm  đánh giá thực trạng năng lực đội ngũ là cơ sở để phân tích, đánh giá nhu cầu bồi dưỡng và xây dựng chương trình bồi dưỡng gắn với yêu cầu thực tiễn, thực sự góp phần nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý tại các cơ sở giáo dục phổ thông trên cả nước.

 

Ban Quản lý Chương trình ETEP (Enhancing Teacher Education Program) đã phối hợp Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và Học viện Quản lý giáo dục vừa  xây dựng  xong Bộ công cụ đánh giá năng lực và nhu cầu bồi dưỡng của giáo viên tiểu học  và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông với cách tiếp cận hiện đại về đánh giá năng lực và nhu cầu người học.  Vừa qua Bộ đã trao đổi, lấy ý kiến của các chuyên gia nhằm hoàn thiện bộ công cụ khảo sát về nhu cầu bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục tại các cơ sở giáo dục phổ thông trên cả nước một cách khách quan và toàn diện, trên cơ sở đó xây dựng chương trình bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực tế và phù hợp với bối cảnh thời đại.


Việc thiết kế thang đo của bộ công cụ dựa trên các năng lực của giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông theo các chuẩn nghề nghiệp sửa đổi, chú trọng những năng lực cốt lõi, cần thiết nhất của giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông trong bối cảnh triển khai đổi mới giáo dục, đổi mới chương trình giáo dục phổ thông, thay sách giáo khoa mới 2019.Bộ công cụ sẽ thu thập thông tin ở 3 lĩnh vực chính là năng lực thực tại của giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục theo chuẩn nghề nghiệp; Nhu cầu bồi dưỡng của giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện nhiệm vụ đổi mới giáo dục và chương trình giáo dục phổ thông và thực trạng điều kiện học tập, bồi dưỡng của cá nhân và nhà trường.

Sau khi hoàn thiện, bộ công cụ sẽ được các trường Đại học sư phạm trong Chương trình ETEP sử dụng để khảo sát, đánh giá năng lực, nhu cầu bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông tại 11 tỉnh/thành phố đại diện các vùng miền, được trông đợi sẽ mang lại thông tin chính xác, tin cậy làm cơ sở cho việc thiết kế chương trình và tổ chức các khóa bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông.

Từ kết quả khảo sát, Chương trình ETEP sẽ xây dựng các chương trình bồi dưỡng thực sự sát hợp với người học.

Dự kiến tới đây, trên 850.000 giáo viên và 70.000 cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông trên toàn quốc sẽ được bồi dưỡng, phát triển năng lực theo phương thức trực tuyến kết hợp với bồi dưỡng trực tiếp truyền thống trong khuôn khổ Chương trình phát triển các trường sư phạm.

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top