Những thay đổi cơ bản với giáo viên tiểu học khi Luật Giáo dục có hiệu lực

Lương giáo viên tiểu thay đổi như thế nào khi Luật Giáo dục có hiệu lực?Những thay đổi cơ bản với  giáo viên tiểu học khi Luật Giáo dục có hiệu lực?

Ngành Giáo dục đang tích cực để triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới. Trách nhiệm của mỗi thầy cô tiểu học ngày càng mang ý nghĩa quyết định sự thành công cho công cuộc đổi mới trong điều kiện Luật Giáo dục mới có hiệu lực từ tháng 7/2020.


Để giải đáp những băn khoăn của đội ngũ giáo viên, TS. Hoàng Đức Minh, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Bộ GD&ĐT đã đưa ra một số vấn đề liên quan tới chính sách và tiền lương với giáo viên phổ thông nói chung, giáo viên tiểu học nói riêng.


Trước tiên, Cục trưởng Hoàng Đức Minh cho biết: Theo đề án cải cách chính sách tiền lương, giáo viên sẽ không có bảng lương riêng. Mức lương được trả theo vị trí việc làm, theo tính chất phức tạp của nghề nghiệp.

Cố gắng để ngành Giáo dục được hưởng phụ cấp ở mức cao nhất
- Luật Giáo dục (sửa đổi) sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2020. Ông có thể cho biết, chính sách đối với giáo viên có thay đổi gì sau thời điểm này?

3 chính sách thay đổi đối với đội ngũ giáo viên tiểu học:

a)Thay đổi về quy định chuẩn trình độ đào tạo với giáo viên tiểu học nâng lên thành đại học. Theo đó, trước đây chuẩn trình độ đào tạo của giáo viên tiểu học là trung cấp, thì nay chuẩn đào tạo từ trung cấp nâng lên thành đại học.

b) Nếu trước đây, các chuẩn nghề nghiệp giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục tiểu học chưa được nói đến một cách tường minh trong các văn bản quy phạm pháp luật, thì nay nội dung này được đưa vào Luật.

Lương giáo viên tiểu thay đổi như thế nào khi Luật Giáo dục có hiệu lực?

c) Luật Giáo dục (sửa đổi) quy định định: Nhà giáo được xếp lương phù hợp với vị trí việc làm và lao động nghề nghiệp; được hưởng phụ cấp ưu đãi phù hợp với đặc thù nghề theo quy định của Chính phủ.

2. Lương và phụ cấp giáo viên tiểu học theo quy định mới sắp tới thay đổi thế nào?

Từ năm 2010, theo quy định của Luật Viên chức, cách trả lương là theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp được tuyển dụng. Các giáo viên mới vào ngành đều chưa đủ tiêu chuẩn để ở hạng chức danh khác, ngoài chức danh thấp nhất, do đó, mức lương nhận được tương ứng cũng là mức thấp nhất.

a) Về lương:
Bảng lương mới hiện nay đang được xây dựng, tinh thần là mức lương được trả theo vị trí việc làm, theo tính chất phức tạp của nghề nghiệp. Ngành Giáo dục không có thang bảng lương riêng, nhưng chuẩn trình độ đào tạo của giáo viên tiểu học nâng lên cũng là căn cứ để khởi đầu cho bậc lương của giáo viên ở các bậc học này, về logic cũng đã được nâng lên.

Dự kiến cách tính lương mới sẽ không còn khái niệm lương cơ bản mà sẽ là lượng tiền khởi động ban đầu có một mức, sau đó quy ra các mức cao hơn. Cách đưa ra bậc lương ban đầu bằng lượng tiền cùng các hệ số và được nâng lên bởi trình độ đào tạo, sẽ thấy lương giáo viên tiểu học được nâng lên so với hệ thống hiện nay, nhất là với đội ngũ giáo viên mới vào nghề.

b) Về phụ cấp ưu đãi:
Vụ nhà giáo đang cố gắng bảo vệ mức phụ cấp ưu đãi cho ngành Giáo dục tiểu học ở mức cao nhất là 30% như theo dự kiến hiện nay. Bảo vệ quan điểm này từ đặc thù nghề nghiệp, khó khăn phức tạp trong nghề nghiệp giáo viên tiểu học một cách khoa học, logic, chứ không phải theo mong đợi cảm tính.

3. Sẽ không còn phụ cấp thâm niên với giáo viên tiểu học

Tới đây sẽ không còn phụ cấp thâm niên với giáo viên tiểu học. Phụ cấp thâm niên hiện thể hiện sự khác biệt giữa người mới vào ngành và người công tác trong ngành lâu năm. Theo tinh thần mới, phụ cấp sẽ không theo hướng càng lâu năm càng cao. Thu nhập giáo viên được hưởng sẽ đúng theo tính chất phức tạp và đặc thù nghề nghiệp, vị trí công việc được giao.

4. Giáo viên tiểu học sắp tới sẽ phải dạy 2 buổi / ngày?
Tới đây, khi triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới, giáo viên tiểu học sẽ phải dạy học 2 buổi/ngày. Bậc tiểu học, trình độ đào tạo của giáo viên được nâng lên từ trung cấp lên đại học, nên đây cũng là bậc học có thay đổi mạnh nhất. Bảng lương thiết kế theo tinh thần cập nhật ngay với chuẩn mới. Như cách tính hiện nay, mức lương ban đầu với hệ trung cấp là 1,86; hệ đại học là 2,34 – riêng điều đó cũng cho thấy mức tăng của lương giáo viên tiểu học.

Còn với việc dạy học 2 buổi trên ngày, cần hiểu là khối lượng công việc liên quan đến số lượng giờ làm việc. Nếu trước đây dạy học 1 buổi /ngày, số lượng người làm việc trên lớp ít; nay khối lượng việc nhiều hơn thì số lượng người làm trên định mức đó đông hơn.

Về vấn đề này, ngành Giáo dục đã đặt hàng Trường ĐH Kinh tế quốc dân xây dựng lại toàn bộ định mức làm việc của giáo viên theo chương trình giáo dục phổ thông mới; xem với chương trình ấy, trong 1 buổi, 1 ngày, 1 tuần, giáo viên phải làm việc bao nhiêu thời gian; quy đổi theo 40 giờ làm việc theo quy định của Nhà nước thì sẽ ra được có bao nhiêu tiết phải đứng lớp, bao nhiều tiết chuẩn bị; từ đó ra được số giáo viên trên lớp. Đây là bài toán lao động cần giải căn cơ nghiêm túc, không thể theo kiểu "bốc thuốc".

5. Để đáp ứng với Chương trình mới, giáo viên tiểu học sẽ phải làm gì?
Trong Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2019-2020, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cũng đã chỉ đạo các địa phương chủ động đặt hàng các trường sư phạm trong việc đào tạo, bồi dưỡng giáo viên cho địa phương, giải quyết khâu thừa thiếu giáo viên, phí phạm nguồn nhân lực trong thời gian tới.

Hoạt động bồi dưỡng đội ngũ để đảm bảo chất lượng cũng được làm tốt trong thời gian qua. Đặc biệt, năm học 2019-2020, Chỉ thị nhiệm vụ năm học cũng làm rõ: Thực hiện bồi dưỡng giáo viên, nhất là giáo viên lớp 1 và cán bộ quản lý giáo dục phục vụ cho việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới. Cùng với đó là các hoạt động bồi dưỡng khác, như bồi dưỡng thường xuyên gắn với chuẩn nghề nghiệp và khung năng lực đội ngũ đã có; bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên, hiệu trưởng tiểu học và cán bộ quản lý giáo dục tiểu học để đảm bảo thăng hạng, thực hiện chính sách cho đội ngũ…

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top