Khánh Hòa hướng dẫn kiểm tra cuối năm và cách thức khen thưởng học sinh tiểu học

huong-dan-danh-gia-cuoi-nam-hoc-sinh-tieu-hocKhánh Hòa hướng dẫn kiểm tra cuối năm và cách thức khen thưởng học sinh tiểu học

Sở GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa cho biết, vừa có văn bản chỉ đạo các Phòng GD&ĐT liên quan đến việc tổ chức kiểm tra, đánh giá cuối năm học 2019-2020 đối với cấp tiểu học

1. Hướng dẫn đánh giá cuối năm
Theo đó, về tổ chức kiểm tra định kì: Sở GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa yêu cầu tổ chức theo thời khóa biểu vào buổi học chính khóa, không gây áp lực, lo lắng, băn khoăn cho học sinh, cha mẹ học sinh. Hiệu trưởng chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức kiểm tra định kì theo quy định.

Sở GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa lưu ý để việc khen thưởng học sinh cuối năm học đảm bảo thực chất, Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn cần chỉ đạo sâu sát, yêu cầu các cơ sở giáo dục tiểu học, các giáo viên thực hiện đúng quy định.

Trong đó, Sở GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa yêu cầu chấm dứt hiện tượng giáo viên chủ nhiệm "xin" giáo viên bộ môn điều chỉnh kết quả đánh giá học tập để nâng mức khen thưởng cho học sinh.

Đồng thời kiên quyết khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục, tránh khen thưởng tràn lan gây bức xúc, tạo dư luận không tốt trong xã hội và phụ huynh học sinh. Để việc khen thưởng học sinh cuối năm học đảm bảo thực chất và có ý nghĩa thiết thực, phòng GDĐT cần chỉ đạo sâu sát và yêu cầu các cơ sở giáo dục tiểu học, các giáo viên thực hiện đúng quy định; chấm dứt hiện tượng giáo viên chủ nhiệm xin giáo viên bộ môn điều chỉnh kết quả đánh giá học tập để nâng mức khen thưởng cho học sinh; kiên quyết khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục, tránh khen tràn lan gây bức xúc, tạo dư luận không tốt trong xã hội và phụ huynh học sinh.

huong-dan-danh-gia-cuoi-nam-hoc-sinh-tieu-hoc

Các cán bộ quản lý, giáo viên ở trường tiểu học chịu trách nhiệm trước các cấp quản lý giáo dục về tính minh bạch, khách quan, trung thực trong đánh giá kết quả, khen thưởng học sinh cuối năm học.

Tổ chức xét hoàn thành chương trình lớp học, bàn giao chất lượng giáo dục học sinh giữa các lớp trong cấp học; tổ chức nghiệm thu, bàn giao chất lượng giáo dục học sinh hoàn thành chương trình tiểu học lên lớp 6 phù hợp với điều kiện của các nhà trường và địa phương.

Theo Sở GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa, hiện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có hơn 105.000 học sinh tiểu học.

huong-dan-danh-gia-cuoi-nam-hoc-sinh-tieu-hoc

2. Khen thưởng và bàn giao chất lượng học sinh

Để nắm tình hình việc ra đề kiểm tra định kì (KTĐK) theo Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT, Sở GDĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục tiểu học báo cáo đề KTĐK cuối năm học 2019-2020 của các môn học mà trường đã tổ chức kiểm tra, cụ thể:
- Các môn Toán, Tiếng Việt: lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5;
- Các môn Khoa học, Lịch sử và Địa lí: lớp 4, lớp 5;
- Các môn Tiếng Anh, Tin học: lớp 3, lớp 4, lớp 5

3. Hình thức trình bày đề kiểm tra cuối năm:
- Đề kiểm tra được soạn thảo trên phần mềm MS Word.
- Phông chữ Times New Roman hoặc Arial, cỡ chữ 13 hoặc 14. Đối với học sinh lớp 1 phải dùng phông chữ Arial.
- Định dạng trang giấy khổ A4, Top: 2cm, Bottom : 2cm, Left : 2cm, Right : 2cm. Thể thức trình bày đảm bảo các yêu cầu của một đề kiểm tra.

Nhấn vào đây để tải >> Công văn số 1335/SGDĐT-GDMNTH ngày 05/6/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa 

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top