Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2015-2016 ở Tiểu học

Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2015-2016 ở Tiểu học

Bộ Giáo dục và đào tạo  Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2015-2016 áp dụng cho bậc Tiểu học như sau

- Tựu trường sớm nhất vào ngày 01/8/2015, muộn nhất vào ngày 25/8/2015.

- Tổ chức khai giảng vào dịp “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường” – ngày 5/9/2015.

- Kết thúc học kỳ II (hoàn thành kế hoạch giảng dạy và học tập) trước ngày 25/5/2016.

- Kết thúc năm học trước ngày 31/5/2016.

 

Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2015-2016 ở Tiểu học

Bộ Giáo dục và đào tạo  Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2015-2016 áp dụng cho bậc Tiểu học như sau

- Tựu trường sớm nhất vào ngày 01/8/2015, muộn nhất vào ngày 25/8/2015.

- Tổ chức khai giảng vào dịp “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường” – ngày 5/9/2015.

- Kết thúc học kỳ II (hoàn thành kế hoạch giảng dạy và học tập) trước ngày 25/5/2016.

- Kết thúc năm học trước ngày 31/5/2016.

- Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học trước ngày 15/6/2016.

2. Kế hoạch thời gian năm học 2015-2016 của giáo dục tiểu học  ở các địa phương bao gồm:

- Ngày tựu trường, ngày khai giảng.

- Ngày bắt đầu và ngày kết thúc học kỳ I; ngày bắt đầu và ngày kết thúc học kỳ II.

- Ngày kết thúc năm học.

-  Ngày thi học sinh giỏi, ngày xét công nhận hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học,

- Ngày hoàn thành tuyển sinh vào các lớp đầu cấp học.

-  Các ngày nghỉ lễ, tết.

-  Thời gian nghỉ đối với giáo viên trong năm học.

- Các ngày nghỉ khác (nghỉ giữa học kỳ, nghỉ cuối học kỳ, nghỉ theo mùa vụ, nghỉ Tết của đồng bào dân tộc thiểu số, nghỉ lễ hội truyền thống của địa phương).

3 . Bộ Giáo dục và đào tạo cũng đưa ra Nguyên tắc xây dựng kế hoạch thời gian năm học 2015-2016 ở các địa phương

- Kế hoạch thời gian năm học phải đảm bảo số tuần thực học: Đối với cấp tiểu học, có ít nhất 35 tuần thực học (học kỳ I có ít nhất 18 tuần, học kỳ II có ít nhất 17 tuần);

- Kế hoạch thời gian năm học phải phù hợp với điều kiện tự nhiên, xã hội và tập quán của địa phương.

- Các ngày nghỉ lễ, tết được thực hiện theo quy định của Luật Lao động và các quy định tại các văn bản dưới Luật. Nếu ngày nghỉ lễ, tết trùng vào ngày nghỉ cuối tuần thì được nghỉ bù theo quy định.

-  Nghỉ tết Nguyên đán ít nhất là 7 ngày.

-  Thời gian nghỉ hè thay cho nghỉ phép năm của giáo viên là 2 tháng, có thể được bố trí xen kẽ vào thời gian khác trong năm để phù hợp với đặc điểm cụ thể và kế hoạch thời gian năm học của địa phương.

- Khuyến khích xây dựng và áp dụng kế hoạch thời gian năm học đồng bộ cho các cấp học trong trường phổ thông có nhiều cấp học, các cấp học trên một địa bàn dân cư, đặc biệt là đối với cấp tiểu học và cấp THCS.

 

 

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top