Nhiệm vụ Giáo dục Tiểu học Thành phố Hồ Chí Minh 2015 - 2016

Nhiệm vụ  Giáo dục Tiểu học Thành phố Hồ Chí Minh  2015 - 2016   - Trên tinh thần Nghị quyết của Đảng về Đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa, hội nhập quốc tế và theo yêu cầu của Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM), Giáo dục tiểu học Thành phố tiếp tục phấn đấu xây dựng trường tiểu học Tiên tiến - Hiện đại – Hội nhập.  Sở Giáo dục và đào tạo TP Hồ Chí Minh đã đề ra Nhiệm vụ trọng tâm Giáo dục Tiểu học 2015 - 2016  gồm các mục tiêu sau

 

Nhiệm vụ  Giáo dục Tiểu học Thành phố Hồ Chí Minh  2015 - 2016

Nhiệm vụ  Giáo dục Tiểu học Thành phố Hồ Chí Minh  2015 - 2016   - Trên tinh thần Nghị quyết của Đảng về Đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa, hội nhập quốc tế và theo yêu cầu của Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM), Giáo dục tiểu học Thành phố tiếp tục phấn đấu xây dựng trường tiểu học Tiên tiến - Hiện đại – Hội nhập.  Sở Giáo dục và đào tạo TP Hồ Chí Minh đã đề ra Nhiệm vụ trọng tâm Giáo dục Tiểu học 2015 - 2016  gồm các mục tiêu sau

1. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; củng cố và phát huy hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành phù hợp điều kiện thực tế địa phương. Củng cố kết quả cuộc vận động chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục, thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Tăng cường giáo dục đạo đức, kỹ năng thích ứng cuộc sống cho học sinh thông qua các môn học, các hoạt động giáo dục. Xây dựng quy tắc ứng xử văn minh – thân thiện các mối quan hệ trong nhà trường và xã hội. Triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện Quyết định của UBND Thành phố về tiêu chí Trường tiên tiến theo xu thế hội nhập khu vực và quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Đổi mới đồng bộ phương pháp dạy, phương pháp học và thực hiện tốt Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy định đánh giá học sinh tiểu học; Tiếp tục đổi mới Phương pháp dạy học theo hướng hiện đại, đẩy mạnh các phương pháp dạy học tích cực, phương pháp “Bàn tay nặn bột”, chỉ đạo triển khai hiệu quả mô hình trường tiểu học mới VNEN, mở rộng áp dụng tại các trường có điều kiện. Tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Giáo viên dạy giỏi theo mô hình trường học mới .

3. Thực hiện đúng kế hoạch, chương trình dạy học, Tiếp tục chỉ đạo việc quản lí, tổ chức dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng và định hướng phát triển năng lực học sinh; điều chỉnh nội dung dạy học phù hợp đặc điểm tâm sinh lí học sinh tiểu học; tích hợp các nội dung giáo dục như giáo dục an toàn giao thông, kỹ năng sống, giáo dục môi trường,… vào các môn học và hoạt động giáo dục. Bảo đảm các điều kiện và triển khai dạy học ngoại ngữ theo chương trình mới; mở rộng việc học Tiếng Anh cho học sinh tiểu học, đẩy mạnh tiến độ thực hiện đề án dạy Tiếng Anh từ lớp 1 để đến năm 2018-2019 tất cả học sinh tiểu học đều được học Tiếng Anh hoặc một ngoại ngữ khác, thực hiện chương trình tích hợp theo quyết định của UBND Thành phố, tổ chức các hoạt động dạy Tiếng Anh trong trường tiểu học cùng với các ngoại ngữ khác, tăng cường công tác quản lý việc tổ chức dạy và học ngoại ngữ, các phần mềm hỗ trợ tiếng Anh, sử dụng giáo viên bản ngữ và các hoạt động có yếu tố nước ngoài, tiến hành vòng chung kết Hội thi Start. Dạy Tin học tự chọn theo chuẩn quốc tế. Đẩy mạnh mô hình thư viện xanh, thân thiện, thực hiện tốt việc sử dụng sách, tài liệu tham khảo trong trường phổ thông theo đúng quy định. Sử dụng có hiệu quả các  thiết bị dạy học. 

4. Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống, đẩy mạnh việc thực hiện chương trình, phương pháp dạy học trong các trường chuyên biệt và hòa nhập. 

5. Duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 1 và phấn đấu từng bước nâng lên mức độ 2. Đẩy mạnh xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia và công nhận lại các trường đã đạt chuẩn theo quy định của Bộ; Tích cực tổ chức dạy học 2 buổi/ngày và trên 5 buổi/tuần.

6. Đẩy mạnh công tác giáo dục thể chất, giáo dục thẩm mỹ thông qua việc tiếp tục nâng cao chất lượng dạy học môn thể dục và các môn nghệ thuật; tổ chức cho học sinh tham gia luyện tập các môn thể thao, học cách sử dụng các nhạc cụ và các hoạt động nghệ thuật khác. Tổ chức các câu lạc bộ TDTT, văn nghệ, nghệ thuật … để cho học sinh tham gia sinh hoạt. Đẩy mạnh các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp như Robotics, Phòng thí nghiệm vui, vẽ tranh Ý tưởng trẻ thơ, Nét vẽ xanh, Chiếc Ô tô mơ ước, giáo dục môi trường, an toàn giao thông, Violympic, IOE, các cuộc thi tài năng vô địch Tiếng Anh Toefl Primayy, vô địch tin học phấn đấu theo chuẩn Quốc tế, giải Lê Quý Đôn trên báo Nhi Đồng, bóng đá học đường, … gắn với các hoạt động ngoại khóa, việc sinh hoạt câu lạc bộ buổi thứ hai. Tiếp tục đưa Giáo dục văn hóa truyền thống vào nhà trường như trò chơi dân gian, âm nhạc dân tộc, các hoạt động thể dục thể thao gắn với bản sắc dân tộc. 

7. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý: thực hiện việc phân cấp quản lí và giao quyền chủ động cho nhà trường trong việc “chủ động cụ thể hóa phân phối chương trình học tập của học sinh phù hợp với từng lớp học cụ thể, đảm bảo yêu cầu giáo dục học sinh tiểu học và yêu cầu nhiệm vụ quy định trong chương trình tiểu học”với sự hướng dẫn, chỉ đạo của ngành. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa, “ba công khai”, kiểm định chất lượng… Phát triển đội ngũ, đề cao trách nhiệm, khuyến khích sự sáng tạo của giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lí, thực hiện hồ sơ sổ sách, thống kê số liệu, báo cáo,….

Tải về toàn bộ  >>>>Nhiệm vụ  Giáo dục Tiểu học Thành phố Hồ Chí Minh  2015 - 2016 

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top