Phối kết hợp Nhà trường - Gia đình - Xã hội trong giáo dục tiểu học

Phối kết hợp Nhà trường - Gia đình - Xã hội trong giáo dục tiểu học

Chúng tôi tin rằng giáo dục là sự nghiệp chung của toàn xã hội, trong đó đặc biệt cần sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường. Mỗi phụ huynh của trường tiểu học tích cực chủ động chia sẻ trách nhiệm nuôi dưỡng và giáo dục con em mình với nhà trường bằng cách liên lạc thường xuyên với thầy cô giáo, tham gia tích cực vào các hoạt động dạy và học.

 

 

Phối kết hợp Nhà trường - Gia đình - Xã hội trong giáo dục tiểu học

Chúng tôi tin rằng giáo dục là sự nghiệp chung của toàn xã hội, trong đó đặc biệt cần sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường. Mỗi phụ huynh của trường tiểu học tích cực chủ động chia sẻ trách nhiệm nuôi dưỡng và giáo dục con em mình với nhà trường bằng cách liên lạc thường xuyên với thầy cô giáo, tham gia tích cực vào các hoạt động dạy và học.

1. Giáo dục toàn diện

Nhà trường đảm bảo một nền giáo dục toàn diện phát triển mọi mặt cho từng học sinh, từ thể chất, tinh thần, cho tới trí tuệ và tình cảm. Không chỉ được trao truyền kiến thức học vấn, mỗi học sinh được hướng dẫn rèn luyện thân thể khỏe mạnh, phát triển đời sống tinh thần phong phú. Mỗi học sinh được khuyến khích tự tìm tòi và phát huy khả năng hoặc khuynh hướng riêng của chính mình. Ngoài ra, Nhà trường khuyến khích học sinh quan tâm đến môi trường xung quanh, yêu thiên nhiên, môi trường, và chia sẻ quan tâm đến các vấn đề xã hội. Học sinh trường tiểu học vừa có những nét riêng độc đáo của mỗi cá nhân, vừa là những con người toàn diện.

2. Tôn trọng từng cá nhân học sinh

Mỗi học sinh tại trường tiểu học, cho dù ở độ tuổi nào, cũng đều được trân trọng như một cá nhân riêng biệt, với những đặc điểm về tính cách, sở thích, khuynh hướng, và khả năng riêng. Giáo viên hiểu, quan tâm, chăm chút đến từng học sinh để có thể khơi nguồn năng lực tối đa cho từng em, giúp các em đạt được những mục tiêu học tập và rèn luyện bản thân, hướng tới đạt được những ước mơ của chính mình.

3. Môi trường sư phạm an toàn, trong sáng và lành mạnh

Mỗi lớp học là một gia đình nhỏ, nhà trường là một gia đình lớn, trong đó mỗi thành viên hiểu, tôn trọng, đùm bọc và giúp đỡ lẫn nhau. Mỗi học sinh được rèn luyện trở nên tự nguyện và tích cực quay lưng lại với những tiêu cực đối với tuổi trẻ. Mỗi lớp học đầy ắp tiếng cười, sân trường tràn ngập niềm vui, tình thày trò, tình bạn, và mối quan tâm xã hội là những nền tảng đem lại giá trị quý báu vô giá cho những năm tháng theo học tại Trường.

4. Kết hợp chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường
Chúng tôi tin rằng giáo dục là sự nghiệp chung của toàn xã hội, trong đó đặc biệt cần sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường. Mỗi phụ huynh của trường tiểu học tích cực chủ động chia sẻ trách nhiệm nuôi dưỡng và giáo dục con em mình với Nhà trường bằng cách liên lạc thường xuyên

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top