Thể lệ Hội thi Giáo viên Chủ nhiệm lớp giỏi - Bậc tiểu học

Thể lệ Hội thi Giáo viên Chủ nhiệm  lớp giỏi - Bậc tiểu học - Bắt đầu từ năm học này, Bội giáo dục yêu cầu các trường tiểu học trong cả nước tổ chức " Thể lệ Hội thi Giáo viên Chủ nhiệm  lớp giỏi - Bậc tiểu học ". Trong hội thi cấp trường có những yêu cầu bắt buộc gì? Ai được tham gia hội thi này? Ai đánh giá? Đánh giá ra sao? Và kết quả đánh giá nhằm vào mục đích gì? Mời thầy cô nhấn vào đấy  để tải về Điều lệ dự thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi.

Thể lệ Hội thi Giáo viên Chủ nhiệm lớp giỏi - Bậc tiểu học


Thể lệ Hội thi Giáo viên Chủ nhiệm lớp giỏi - Bậc tiểu học - Bắt đầu từ năm học này, Bộ giáo dục yêu cầu các trường tiểu học trong cả nước tổ chức Hội thi Giáo viên Chủ nhiệm Lớp giỏi . Trong hội thi cấp trường có những yêu cầu bắt buộc gì? Ai được tham gia hội thi này? Ai đánh giá? Đánh giá ra sao? Và kết quả đánh giá nhằm vào mục đích gì? Mời thầy cô nhấn vào đấy để tải về Điều lệ dự thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi." Thể lệ Hội thi Giáo viên Chủ nhiệm lớp giỏi - Bậc tiểu học ".

 

Bộ GD-ĐT vừa ban hành điều lệ hội thi giáo viên (GV) chủ nhiệm giỏi các cấp Tiểu học. Theo đó, hội thi là một hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của các trường Tiểu học nhằm mục đích tuyển chọn, công nhận và suy tôn GV Tiểu học đạt danh hiệu GV chủ nhiệm giỏi Tiểu học; tạo điều kiện để GV thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về công tác chủ nhiệm lớp trong nhà trường Tiểu học hiện nay… Hội thi được tổ chức theo 3 cấp: Cấp trường (1 năm/ lần, do trường tổ chức), cấp quận/ huyện (2 năm/ lần, do phòng GD-ĐT tổ chức) và cấp tỉnh/ thành (4 năm/ lần, do sở GD-ĐT tổ chức). Riêng hội thi cấp toàn quốc do Bộ GD-ĐT tổ chức 5 năm/ lần và có các quy định cụ thể riêng.


Đối với cấp trường, GV Tiểu học  tham gia phải đang làm công tác chủ nhiệm lớp tại các trường với điều kiện: Đạt chuẩn trình độ đào tạo trở lên; được đánh giá, xếp loại khá trở lên theo chuẩn nghề nghiệp, có thời gian làm công tác chủ nhiệm lớp ít nhất 1 năm trở lên; có năng lực tổ chức, quản lý lớp học, được học sinh và đồng nghiệp đánh giá cao, được lãnh đạo nhà trường xác nhận.
Ngoài ra mỗi giáo viên Tiểu học  dự thi còn phải có ít nhất một sáng kiến kinh nghiệm hoặc sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng đã triển khai có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức học sinh trong công tác chủ nhiệm lớp.

Trong Hội thi Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp  Tiểu học gồm có 4 phần thi: Kiểm tra hồ sơ GV chủ nhiệm, gồm có: Sổ chủ nhiệm của ít nhất 1 năm học gần nhất năm tổ chức hội thi, báo cáo thành tích cá nhân và các hồ sơ khác (nếu có) về công tác chủ nhiệm lớp có xác nhận của nhà trường; Kiểm tra hiểu biết về chủ trương, đường lối, định hướng đổi mới giáo dục và các nội dung chỉ đạo của ngành liên quan đến công tác chủ nhiệm lớp trong nhà trường. Bài thi hiểu biết là bài thi viết, có thể bằng hình thức tự luận, trắc nghiệm khách quan hoặc kết hợp cả 2 hình thức trên; Ứng xử tình huống sư phạm trong công tác chủ nhiệm lớp (GV thực hành ứng xử tình huống sư phạm trong công tác chủ nhiệm lớp theo tình huống do Ban tổ chức xây dựng); Kể chuyện về công tác chủ nhiệm lớp ở Tiểu học (GV kể lại một việc làm để lại ấn tượng sâu sắc nhất của bản thân trong hoạt động chủ nhiệm lớp, trả lời các câu hỏi của Ban giám khảo có liên quan đến câu chuyện đó).

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top