Tin tức

Tin Tức Giáo dục  Tiểu học - Primary  Education  News

9 nhóm nhiệm vụ và 5 nhóm giải pháp cho nhiệm vụ năm học mới của ngành giáo dục

9 nhóm nhiệm vụ và 5 nhóm giải pháp cho nhiệm vụ năm học mới  của ngành  giáo dục9 nhóm nhiệm vụ và 5 nhóm giải pháp cho nhiệm vụ năm học mới của ngành giáo dục
Vừa qua ngày 6/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết năm học 2018-2019 và triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020 tại 63 điểm cầu.

Read more ...

Kế hoạch hoạt động cho cấp tiểu học Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2018 -2019

Kế hoạch hoạt động cho cấp tiểu học Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2018 -2019
Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2019 - 2020 của bậc Giáo dục tiểu học trong toàn thành phố do Chủ tịch UBND thành phố Lê Thanh Liêm đã kí. Công văn cũng ra quyết định và giao cho Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo, thi hành, và quyết định cho học sinh nghỉ học khi thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí cho học sinh học bù; bố trí thời gian nghỉ cho giáo viên trong suốt năm học.

Read more ...
Top