Tin tức

Tin Tức Giáo dục  Tiểu học - Primary  Education  News

Kế hoạch hoạt động cho cấp tiểu học Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2018 -2019

Kế hoạch hoạt động cho cấp tiểu học Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2018 -2019
Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2019 - 2020 của bậc Giáo dục tiểu học trong toàn thành phố do Chủ tịch UBND thành phố Lê Thanh Liêm đã kí. Công văn cũng ra quyết định và giao cho Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo, thi hành, và quyết định cho học sinh nghỉ học khi thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí cho học sinh học bù; bố trí thời gian nghỉ cho giáo viên trong suốt năm học.

Read more ...

Hà Nội quy định một số khoản thu chi đầu năm ở tiểu học

Công văn 3213 Hướng dẫn công tác thu chi ở các trường Tiểu học năm học 2019 - 2010 của SGD Hà NộiHà Nội quy định một số khoản thu chi đầu năm ở tiểu học

Thực hiện chỉ đạo của a Bộ Giáo dục và Đào tạo, ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội hướng dẫn công tác quản lý thu chi năm học 2019-2020 với các trường tiểu học trong toàn thành phố, cụ thể như sau:

Read more ...
Top