Tin tức

Tin Tức Giáo dục  Tiểu học - Primary  Education  News

Giáo viên tiểu học chưa bao giờ bị áp lực như hiên nay

Giáo viên tiểu học chưa bao giờ bị nhiều áp lực nhưu hiện  nayGiáo viên tiểu học chưa bao giờ bị áp lực như hiên  nay - Áp lực từ nhà trường đến các mối quan hệ xã hội, lo lắng từ ổn định công việc, biên chế đến thu nhập đời sống… Chưa bao giờ áp lực Giáo viên tiểu học  lớn, sự bất an trong giáo dục cao như hiện nay.
Đó là nhận định của nhiều chuyên gia tại hội thảo “Áp lực lao động nghề nghiệp của nhà giáo phổ thông hiện nay: Thực trạng – nguyên nhân – giải pháp” do Viện Nghiên cứu hợp tác phát triển giáo dục tổ chức sáng 16.11.

Read more ...

Tập huấn Dạy học Âm nhạc và Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở tiểu học 2018

Tập huấn Dạy học môn Âm nhạc và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở tiểu học 2018Tập huấn Dạy học môn Âm nhạc và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở tiểu học 2018
          Với mục đích bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ cán bộ, giáo viên tiểu học trong việc dạy học môn Âm nhạc và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp (HĐGDNGLL); tạo tâm thế  sẵn sàng đón nhận sự đổi mới mạnh mẽ trong giáo dục. Trong hai ngày 20, 21 tháng 9 năm 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã tổ chức lớp tập huấn  “Dạy học môn Âm nhạc và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp dành cho cán bộ quản lý và giáo viên tiểu học năm học 2018 - 2019” tại Thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Read more ...
Top