Tin tức

Tin Tức Giáo dục  Tiểu học - Primary  Education  News

Điểm chuẩn vào Khoa Giáo dục tiểu học của các Trường đại học năm 2019

giáo dục tiểu họcĐiểm chuẩn vào Khoa Giáo dục tiểu học của các Trường đại học năm 2019

Căn cứ Thông báo số 625/TB-BGDĐT ngày 20/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thông báo kết luận của Hội đồng xác định tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học, cao đẳng, trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2019, Các Trường Đại học Sư phạm hay Đại học có khoa đào tạo giáo dục tiểu học đã đưa ra điểm sàn xét tuyển sinh đại học năm 2019 đào tạo Giáo viên tiểu học năm 2019 như sau:

Read more ...

Mức đóng Bảo hiểm y tế cho học sinh tiểu học năm học 2019 -2020 là bao nhiêu?

Mức đóng Bảo hiểm y tế cho học sinh tiểu họcMức đóng Bảo hiểm y tế cho học sinh tiểu học năm học 2019 -2020 là bao nhiêu?

Theo quy định của Bộ Y tế, Mức đóng BHYT học sinh, sinh viên 2019 như sau:
Học sinh, sinh viên là những đối tượng được Nhà nước hỗ trợ khi tham gia BHYT. Chính sách này được thực hiện với mục đích chăm sóc sức khỏe cho những chủ nhân tương lai của đất nước.

Read more ...
Top