Tin tức

Tin Tức Giáo dục  Tiểu học - Primary  Education  News

3 giải pháp của Bộ giáo dục để chấn chỉnh tình trạng lạm thu đầu năm học ở tiểu học

3 giải pháp của Bộ giáo dục để chấn chỉnh tình trạng lạm thu đầu năm học ở tiểu học3 giải pháp của Bộ giáo dục để chấn chỉnh tình trạng lạm thu đầu năm học ở tiểu học

Hiện nay, tại một số địa phương vẫn còn để xảy ra tình trạng một số cơ sở giáo dục thực hiện một số khoản thu ngoài quy định của nhà nước, gây bức xúc trong dư luận. Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã quyết liệt đưa ra một số giải pháp căn bản để chấn chỉnh tình trạng lạm thu ở bậc giáo dục tiểu học.

Read more ...

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam giải trình về vẫn đề xã hội hóa giáo dục trong nhà trường tiểu học.

Pho-thu-tuong-Vu-Duc-Dam-Gia-trinh-ve-Xa-hoi-hoa-giao-ducPhó thủ tướng Vũ Đức Đam giải trình về vẫn đề xã hội hóa giáo dục trong nhà trường tiểu học.

 Năm học 2017 - 2018, ngành Giáo dục tiếp tục nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, trực tiếp là Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, sự phối hợp có hiệu quả của các ban, bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố; sự ủng hộ, chia sẻ của các tầng lớp nhân dân; đặc biệt là sự tâm huyết, trách nhiệm của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục các cấp.

Read more ...
Top