Tin tức

Tin Tức Giáo dục  Tiểu học - Primary  Education  News

Hướng dẫn tổ chức Thi Trạng nguyên Tiếng Việt - Thi Hương cấp huyện năm 2019

Hướng dẫn tổ chức Thi Trạng nguyên Tiếng Việt - Thi Hương cấp huyện năm 2019

HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC THI HƯƠNG (CẤP HUYỆN)

Trạng Nguyên Tiếng Việt năm học 2018 - 2019

Kính gửi:

  • Lãnh đạo các Sở Giáo dục và Đào tạo;
  • Lãnh đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo;
  • Ban giám hiệu các Trường Tiểu học.
Read more ...

Giáo viên tiểu học cả nước phải Bồi dưỡng hè 2019 chuẩn bị cho thay sách chương trình mới

Giao-vien-tieu-hoc-boi-duong-he-2019-thay-sach-giao-khoaGiáo viên tiểu học cả nước phải Bồi dưỡng hè 2019 chuẩn bị cho thay sách chương trình mới
 “Mỗi chương trình cần đặt ra các tiêu chí chuẩn để đánh giá nghiêm túc, đạt yêu cầu mới cấp chứng chỉ ở tiêu chí ấy, tránh tình trạng “điểm danh ghi tên”.
Vừa qua,  Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị các trường sư phạm triển khai nhiệm vụ bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục phổ thông thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới. Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ chủ trì Hội nghị.

Read more ...
Top