Tin tức

Tin Tức Giáo dục  Tiểu học - Primary  Education  News

Những thay đổi cơ bản với giáo viên tiểu học khi Luật Giáo dục có hiệu lực

Lương giáo viên tiểu thay đổi như thế nào khi Luật Giáo dục có hiệu lực?Những thay đổi cơ bản với  giáo viên tiểu học khi Luật Giáo dục có hiệu lực?

Ngành Giáo dục đang tích cực để triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới. Trách nhiệm của mỗi thầy cô tiểu học ngày càng mang ý nghĩa quyết định sự thành công cho công cuộc đổi mới trong điều kiện Luật Giáo dục mới có hiệu lực từ tháng 7/2020.

Read more ...

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Tiểu học Năm học 2019 - 2020 Bộ GD&ĐT

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Tiểu học Năm học 2019 - 2020 Bộ GD&ĐT

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa ban hành Công văn số 3869/BGDĐT-GDTH về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2019 - 2020.

Read more ...
Top