Tin tức

Tin Tức Giáo dục  Tiểu học - Primary  Education  News

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Tiểu học Năm học 2019 - 2020 Bộ GD&ĐT

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Tiểu học Năm học 2019 - 2020 Bộ GD&ĐT

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa ban hành Công văn số 3869/BGDĐT-GDTH về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2019 - 2020.

Read more ...

9 nhóm nhiệm vụ và 5 nhóm giải pháp cho nhiệm vụ năm học mới của ngành giáo dục

9 nhóm nhiệm vụ và 5 nhóm giải pháp cho nhiệm vụ năm học mới  của ngành  giáo dục9 nhóm nhiệm vụ và 5 nhóm giải pháp cho nhiệm vụ năm học mới của ngành giáo dục
Vừa qua ngày 6/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết năm học 2018-2019 và triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020 tại 63 điểm cầu.

Read more ...
Top