Bài giảng Toán 5 Trang 7 + trang 8 | Ôn tập so sánh hai phân số

Bài giảng toán 5, 5th Grade Math LectureBài giảng Toán 5 Trang 7 + trang 8 | Ôn tập so sánh hai  phân số  Practice  comparing fractions Tiết 4

Đây là Bài giảng Toán 5 có ở  Trang 7 và trang 8 bài  Ôn tập so sánh hai  phân số  Practice  comparing fractions. Trong bài học này, các em sẽ củng cố cách so ánh hai phân số có cùng tử số, cùng mẫu số, khác tử số, khác mẫu số, so sanh phân số với đơn vị hay so sánh phân số với 1

Read more ...

Giải bài toán tỉ lệ phần trăm tính số cây trong vườn

Giải bài toán tỉ lệ phần trăm tính số cây trong vườn

Thầy ơi chi em bài này đi.

Đề bài : Số cây hồng ít hơn số cây bưởi là 15 cây.tính số cây trong vườn.quýt 40%,hồng10%,bưởi 20%,cam 30%

Read more ...

Toán 5 trang 109 | Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật - Tuần 21 Tiết 105

Chu vi hình tròn  Tiết 95 – trang  97 - Toán 5

1. Introduction: - Đây là bài giảng Toán 5 - Giúp học sinh lớp 5 Học tốt Toán 5 Bài
Toán 5 trang 109 |  Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật - Tuần 21 Tiết 105
Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật (tr. 109) -   Tiết 105 – trang  109 - Toán 5
- Có biểu tượng về diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật.
- Biết tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật.
- Bài tập Chuẩn KTKN: Bài 1

Read more ...
Top