Bài giảng mẫu lớp 1 - Toán 1 - So sánh số có hai chữ số

Bài giảng mẫu lớp 1- Toán 1- So sánh số có hai chữ số

Bài giảng mẫu lớp 1- Toán 1- So sánh số có hai chữ số

Bài giảng mẫu lớp 1- Toán 1- So sánh số có hai chữ số.. Đây là bài giảng mẫu - Tiết dạy mẫu của môn toán lớp 1 - Tiểu học - Dạng bài dạy yếu tố số học lớp 1. Bài dạy: So sánh số có hai chữ số - Học kì II - Lớp 1 -

 

Sau khi quan sát và ghi chép tiết dạy thầy cô hãy chú ý những điểm sau:
- Tiết dạy này khác với tiết dạy mà nơi thầy cô đang dạy điểm gì?
- Nó đã đảm bảo Chuẩn kiến thức kĩ năng của bài học chưa?

- Nó đã đi giải quyết được mục đích yêu cầu giờ dạy chưa?
- Tiết dạy có các hình thức tổ chức dạy học nào? Họ tổ chức ra sao?
- Hiệu quả giờ học này như thế nào ? Tính khả thi khi thầy cô áp dụng cách dạy này vào lớp mình , trường mình  ra sao?
- Nếu thầy cô mà dạy tiết này, thì thầy cô sẽ dạy như thế nào?

Thầy cô có thể nhấn vào đây để

- Xem các bài giảng khác

- Dạy  và học Tiếng Anh trên mạng cho giáo viên Tiểu học

- Hướng dẫn giáo viên tiểu học cách thiết kế giáo án bằng Flash qua Video.

Chúc thầy cô vui và có nhiều thành công trong cuốc sống - Trong sự nghiệp trồng người.

________________________________________________________tieuhocvn.info______________

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top