Bài giảng mẫu lớp 1- Toán 1- Xen - ti mét - Đo độ dài

 

Bài giảng mẫu lớp 1- Toán 1- Xen - ti - mét - Đo độ dài. Đây là bài giảng mẫu - Tiết dạy mẫu của môn toán lớp 1 - Tiểu học - Dạng bài dạy yếu tố đại lượng đo lường  - đo độ dài - Hình thành biểu tượng về cm, cách độc viết . Bài dạy: So sánh số có hai chữ số - Học kì II - Lớp 1


Bài giảng mẫu lớp 1- Toán 1- Xen - ti mét - Đo độ dài

Bài giảng mẫu lớp 1- Toán 1- Xen - ti - mét - Đo độ dài. Đây là bài giảng mẫu - Tiết dạy mẫu của môn toán lớp 1 - Tiểu học - Dạng bài dạy yếu tố đại lượng đo lường  - đo độ dài - Hình thành biểu tượng về cm, cách độc viết . Bài dạy: So sánh số có hai chữ số - Học kì II - Lớp 1 - Bài giảng mẫu, bai giang mau, tiet day minh hoa, tiết dạy minh họa, giáo viên tiểu học, giao vien tieu hoc, phuong phap giang day, phương pháp giảng dạy

 

Sau khi quan sát và ghi chép tiết dạy thầy cô hãy chú ý những điểm sau:
- Tiết dạy này khác với tiết dạy mà nơi thầy cô đang dạy điểm gì?
- Nó đã đảm bảo Chuẩn kiến thức kĩ năng của bài học chưa?

- Nó đã đi giải quyết được mục đích yêu cầu giờ dạy chưa?
- Tiết dạy có các hình thức tổ chức dạy học nào? Họ tổ chức ra sao?
- Hiệu quả giờ học này như thế nào ? Tính khả thi khi thầy cô áp dụng cách dạy này vào lớp mình , trường mình ra sao?
- Nếu thầy cô mà dạy tiết này, thì thầy cô sẽ dạy như thế nào?

Thầy cô có thể nhấn vào đây để

- Xem các bài giảng khác

- Dạy và học Tiếng Anh trên mạng cho giáo viên Tiểu học

- Hướng dẫn giáo viên tiểu học cách thiết kế giáo án bằng Flash qua Video.

Chúc thầy cô vui và có nhiều thành công trong cuốc sống - Trong sự nghiệp trồng người.

________________________________________________________tieuhoc.info______________

Bài giảng mẫu lớp 1- Toán 1- Xen - ti - mét - Đo độ dài. Đây là bài giảng mẫu - Tiết dạy mẫu của môn toán lớp 1 - Tiểu học - Dạng bài dạy yếu tố đại lượng đo lường  - đo độ dài - Hình thành biểu tượng về cm, cách độc viết . Bài dạy: So sánh số có hai chữ số - Học kì II - Lớp 1 - Bài giảng mẫu, bai giang mau, tiet day minh hoa, tiết dạy minh họa, giáo viên tiểu học, giao vien tieu hoc, phuong phap giang day, phương pháp giảng dạy

 

Sau khi quan sát và ghi chép tiết dạy thầy cô hãy chú ý những điểm sau:
- Tiết dạy này khác với tiết dạy mà nơi thầy cô đang dạy điểm gì?
- Nó đã đảm bảo Chuẩn kiến thức kĩ năng của bài học chưa?

- Nó đã đi giải quyết được mục đích yêu cầu giờ dạy chưa?
- Tiết dạy có các hình thức tổ chức dạy học nào? Họ tổ chức ra sao?
- Hiệu quả giờ học này như thế nào ? Tính khả thi khi thầy cô áp dụng cách dạy này vào lớp mình , trường mình ra sao?
- Nếu thầy cô mà dạy tiết này, thì thầy cô sẽ dạy như thế nào?

Thầy cô có thể nhấn vào đây để

- Xem các bài giảng khác

- Dạy và học Tiếng Anh trên mạng cho giáo viên Tiểu học

- Hướng dẫn giáo viên tiểu học cách thiết kế giáo án bằng Flash qua Video.

Chúc thầy cô vui và có nhiều thành công trong cuốc sống - Trong sự nghiệp trồng người.

________________________________________________________tieuhoc.info______________

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top