Bài giảng mẫu - Toán 2 : Phép trừ có nhớ 65 - 38

Đây là bài giảng minh họa tiết Toán 2 dạng bài hình thành kiến thức mới . Để giúp thầy cô hiểu hơn khi xem video, thầy cô nên quan sát thật kĩ  và ghi chép lại tiến trình tiết dạy này nhé.

 

Bài giảng mẫu - Toán 2 : Phép trừ có nhớ 65 - 38

Nhấn vào đây để down slide ppt Phép trừ có nhớ

Nhấn vào đây để down file word Phép trừ có nhớ

Nhấn vào đây để down file excel

 

Đây là bài giảng minh họa tiết Toán 2 dạng bài hình thành kiến thức mới . Để giúp thầy cô hiểu hơn khi xem video, thầy cô nên quan sát thật kĩ  và ghi chép lại tiến trình tiết dạy này nhé.
Câu hỏi của tieuhoc.info đưa ra cho thầy cô là:
- Phần hình thành  phép trừ cô giáo làm như vậy có nhanh với học sinh lớp 2 không?
- Ở phần luyện tập cá nhân, cô tổ chức một loạt rò chơi để báo cáo kết quả. Vậy cô giáo làm như vậy có giúp học sinh hứng thú học tập không?

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top