Bài giảng E-learning : Tự nhiên Xã hội 2 - Bài 6 - Tiêu hóa thức ăn

Bài giảng E-learning : Tự nhiên Xã hội 2 - Bài 6 - Tiêu hóa thức ăn

Mời thầy cô tham khảo nội dung bài dạy trực tuyến này. Sau bài học này các em cần: –    Nói sơ lượt về sự biến đổi thức ăn ở miệng, dạ dày, ruột non, ruột già.- Có ý thức ăn chậm, nhai kĩ.

- Giải thích được tại sao cần ăn chậm nhai kĩ và không nên chạy nhảy sao khi ăn no.

 

Bài giảng E-learning : Tự nhiên Xã hội 2 - Bài 6 - Tiêu hóa thức ăn

Bài giảng E-learning : Tự nhiên Xã hội 2 - Bài 6 - Tiêu hóa thức ăn - Đây là Bài giảng điện tử - Bài giảng E - learning của Giáo viên Hà Nội xây dựng. Mời thầy cô tham khảo nội dung bài dạy trực tuyến này

Mời các em bắt đầu bài học

Sau bài học này các em cần:

–    Nói sơ lượt về sự biến đổi thức ăn ở miệng, dạ dày, ruột non, ruột già.

- Có ý thức ăn chậm, nhai kĩ.

- Giải thích được tại sao cần ăn chậm nhai kĩ và không nên chạy nhảy sao khi ăn no.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top