Tập làm văn Lớp 3 Tuần 7 Trang 61 Nghe kể Không nỡ nhìn | Tổ chức cuộc họp

Tập làm văn Lớp 3 Tuần 7 Trang 61 Nghe kể Không nỡ nhìn | Tổ chức cuộc họp Trong tiết học này, các em học sinh lớp 3 sẽ được nghe
2 lần câu chuyện : không nỡ nhìn . Dựa vào những gợi ý ngắn, các em kể lại chuyện đó.  Một câu truyện rất ngắn, vui nhưng cũng là bài học về cách ứng xử trong cuộc sống, nơi  công cộng . Một số nơi có điều kiện vẫn dạy bài tập 2 của bài học này là cho học sinh ôn cách tổ chức cuộc họp

Read more ...

Địa chỉ tích hợp Giáo dục Quốc phòng và An ninh Lớp 3

Địa chỉ tích hợp Giáo dục Quốc phòng và An ninh Lớp 3
Đây là nội dung bắt buộc dành cho giáo viên tiểu học đang dạy lớp 3 về nội dung lồng ghép tích hợp Giáo dục Quốc phòng và An ninh trong chương trình giảng dạy các môn học ở Lớp 3.

Read more ...

Địa chỉ tích hợp Giáo dục Quốc phòng và An ninh Lớp 3

Địa chỉ tích hợp Giáo dục Quốc phòng và An ninh Lớp 3
Đây là nội dung bắt buộc dành cho giáo viên tiểu học đang dạy lớp 2 về nội dung lồng ghép tích hợp Giáo dục Quốc phòng và An ninh trong chương trình giảng dạy các môn học ở Lớp 3.

Read more ...

Bài giảng Tập làm văn Lớp 3 Tuần 4 Trang 36 Nghe kể : Dại gì mà đổi | Điền vào giấy tờ in sẵn

Bài giảng Tập làm văn Lớp 3 Tuần 4  Trang 36 Nghe kể : Dại gì mà đổi | Điền vào giấy tờ in sẵn
#tulieutieuhoc, #taplamvan3, Bài học nhỏ này giúp học sinh lớp 3 nghe và kể đúng câu chuyện vui: Dại gì mà đổi qua bài tập 1 trang 36 Tiết tập làm văn 3 Tuần 4. ở bài tập 2 các em Hoàn thành một bức điện báo qua hoạt động Điền vào giấy tờ in sẵn. Các em sẽ thấy được tác dụng của việc gửi điện báo trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta.

Read more ...

Tập làm văn 3 Tuần 3 trang 28 Kể về gia đình em Đơn xin nghỉ học

Tập làm văn 3 Tuần 3 trang 28 Kể về gia đình em Đơn xin nghỉ học
 Đây là video nhỏ giúp học sinh lớp 3 nắm chắc cách viết đoạn văn noií về gia đình em với một bạn mới. Rèn cho học sinh nắm được cấu trúc thể  thức một lá đơn xin nghỉ học phù hợp với cách viết của học sinh tiểu học có trong bài  giảng Tập làm văn 3 Tuần 3 trang 28 Kể về gia đình thân yêu của em tập làm văn 3, Tuần 3 trang 28, kể về gia đình, đơn xin nghỉ học.

Read more ...
Top