Tập làm văn 3 Tuần 3 trang 28 Kể về gia đình em Đơn xin nghỉ học

Tập làm văn 3 Tuần 3 trang 28 Kể về gia đình em Đơn xin nghỉ học
 Đây là video nhỏ giúp học sinh lớp 3 nắm chắc cách viết đoạn văn noií về gia đình em với một bạn mới. Rèn cho học sinh nắm được cấu trúc thể  thức một lá đơn xin nghỉ học phù hợp với cách viết của học sinh tiểu học có trong bài  giảng Tập làm văn 3 Tuần 3 trang 28 Kể về gia đình thân yêu của em tập làm văn 3, Tuần 3 trang 28, kể về gia đình, đơn xin nghỉ học.Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top