Địa chỉ tích hợp Giáo dục Quốc phòng và An ninh Lớp 3

Địa chỉ tích hợp Giáo dục Quốc phòng và An ninh Lớp 3
Đây là nội dung bắt buộc dành cho giáo viên tiểu học đang dạy lớp 2 về nội dung lồng ghép tích hợp Giáo dục Quốc phòng và An ninh trong chương trình giảng dạy các môn học ở Lớp 3.

Nội dung dạy học lồng ghép được thực hiện thông qua các môn học: Tiếng Việt, đạo đức, TN-XH tập trung vào tinh thần đoàn kết, yêu nước của các thế hệ người Việt Nam trong dựng nước và giữ nước qua các thời kỳ cách mạng; bước đầu hiểu biết về phòng chống cháy nổ, an toàn các nhân; pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; quyền lợi trách nhiệm của công dan với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHXN.dẫn giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường tiểu học. Cụ thể vào các bài học sau:

 

STT

Môn học

Tên bài

Hình thức, nội dung

lồng ghép

01

Tiếng Việt T1

Tuần 13. Tập đọc: Người con của Tây Nguyên

Trang 103

Kể chuyện ca ngợi tinh thần chiến đấu mưu trí, sáng tạo của các dân tộc Việt Nam trong kháng chiến bảo vệ Tổ quốc

 

Tuần 13. Luyện từ và câu: Cá heo ở vùng biển Trường Sa

Trang 108

Giới thiệu về quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Khẳng định là của Việt Nam

 

Tuần 13. Tập đọc: Cửa Tùng

Trang 109

Nêu sự kiện chiến đấu của quân và dân ta ở Cửa Tùng trong chiến tranh chống Mỹ

 

Tuần 14. Tập đọc: Người liên lạc nhỏ Trang 112

Kể thêm các tấm gương dũng cảm, yêu nước của thiếu niên Việt Nam mà học sinh biết

 

Tiếng Việt T2

Tuần 19. Tập đọc: Hai Bà Trưng

Trang 04

Nêu gương những người Mẹ Việt Nam đã anh dũng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc

 

Tuần 19. Tập đọc: Bộ đội về làng

Trang 07

 

Ca ngợi tình cảm của nhân dân dành cho các chú bộ đội khi hành quân qua làng trong kháng chiến

Tuần 19. Tập đọc: Báo cáo kết quả tháng thi đua “Noi gương chú bộ đội”

Trang 10

Kể các chế độ trong ngày các chú bộ đội, công an thực hiện.

Tuần 19. Chính tả: Trần Bình Trọng

Trang 11

Ca ngợi lòng dũng cảm, mưu trí, sáng tạo của tuổi trẻ Việt Nam trong chiến đấu chống giặc ngoại xâm

Tuần 19. Chính tả: Người con gái anh hùng Võ Thị Sáu

Trang 11

Nêu những tấm gương anh dũng hy sinh của phụ nữ Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử

 

Tuần 19. Chính tả: Tiếng bom Phạm Hồng Thái

Trang 12

Ca ngợi tinh thần dũng cảm, mưu trí, sáng tạo tuổi trẻ Việt Nam

Tuần 20. Tập đọc: Ở lại với chiến khu

Trang 13

Giới thiệu vị trí và vai trò của chiến khu Việt Bắc trong kháng chiến

Tuần 20. Tập đọc: Chú ở bên Bác Hồ

Trang 16

Giáo dục học sinh lòng biết ơn các anh hùng, liệt sĩ quân đội, công an đã anh dũng hy sinh trong chiến đấu bảo vệ Tổ quốc và giữ gìn an ninh trật tự

Tuần 20. Tập đọc: Trên đường mòn Hồ Chí Minh

Trang 18

Nêu những câu chuyện về sự chịu đựng khó khăn, gian khổ của các chú bộ đội vượt dãy Trường Sơn vào Nam đánh giặc

Tuần 20. Tập đọc: Người trí thức yêu nước

Trang 28

Nêu những tấm gương lao động sáng tạo của người thầy thuốc bộ đội trong chiến đấu

 

Tuần 23. Chính tả: Người sáng tác Quốc ca Việt Nam

Trang 47

Giáo viên nêu ý nghĩa Quốc ca

Tuần 25. Tập đọc: Hội đua voi ở Tây Nguyên

Trang 60

Kể chuyện voi tham gia vận chuyển hàng hóa cho bộ đội ở chiến trường Tây Nguyên

Tuần 34. Tập đọc:

Trên con tàu vũ trụ

Trang 136

Người Việt Nam đầu tiên bay vào vũ trụ đồng thời cũng là phi công bắn rơi máy bay B52 của Mỹ

02

Tự nhiên và Xã hội

Bài 23. Phòng cháy khi ở nhà

Trang 44

Lấy ví dụ để chứng minh cho học sinh thấy hậu quả của những vụ cháy (nhà, kho, rừng…)

Bài 29. Các hoạt động thông tin liên lạc

Trang 56

Nêu tác dụng của thông tin liên lạc trong cuộc sống

 Nhấn vào đây để tải về : 

>>> Địa chỉ tích học Giáo dục Quốc phòng và An ninh Lớp 1  

>>> Địa chỉ tích học Giáo dục Quốc phòng và An ninh Lớp 2  

>>> Địa chỉ tích học Giáo dục Quốc phòng và An ninh Lớp 3 

>>> Địa chỉ tích học Giáo dục Quốc phòng và An ninh Lớp 4  

>>> Địa chỉ tích học Giáo dục Quốc phòng và An ninh Lớp 5  

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top